Venstre: Alle folk skal have muligheden for at snakke med lægen hjemmefra

Venstre: Alle folk skal have muligheden for at snakke med lægen hjemmefra
Arkivfoto: Berit Hvassum
NYHED | ABONNENT | 22. APR 2022 • 15:30
Jakob Nørmark
Journalist
NYHED | ABONNENT
22. APR 2022 • 15:30

Det vil bringe sundhedsvæsenet tættere på, at borgerne får retten til at bede om, at deres kontakt med læger skal foregå gennem en skærm, mener Carsten Scheibye. Venstre fremsætter introduktionen af en banebrydende digital patientrettighed som budgetforslag i Region Hovedstaden.


Hvis det står til Venstre, skal borgerne i Region Hovedstaden inden for få år have ret til at bestemme, at deres besøg på hospitalet eller hos lægen skal foregå digitalt.

Hos de praktiserende læger er retten til videokonsultation faktisk ved at blive indført. De praktiserende lægers treårige overenskomst, der trådte i kraft i januar, dikterer, at lægeprakisser senest i 2024 skal tilbyde videokonsultationer til deres patienter.

– Vi vil gerne have bredt det længere ud. Til speciallæger, hospitalerne – og også gerne til kommunerne i fællesskab med dem, siger Carsten Scheibye, Venstres bornholmsk-valgte medlem af regionsrådet.

Partiet spiller indførslen digitale patientrettigheder ind som et forslag i de forestående budgetforhandlinger. I Carsten Scheibyes optik vil en ny rettighed ikke mindst være en gevinst for bornholmere, der i højere grad vil kunne undgå rejser til sygehuse og speciallæger i københavnsområdet.

Han peger på, at en ny rettighed, som garanterer bornholmerne adgangen til konsultationer og kontroller over video, når det er fagligt forsvarligt, er i tråd med regionens digitale projekter på Bornholms Hospital og de generelle politiske ambitioner om et styrket decentralt sundhedssystem.

 


V-udspil om digitale patientrettigheder

Venstre i Region Hovedstaden foreslår

– at administrationen frem mod budgetforhandlingerne udarbejder et beslutningsgrundlag med henblik på at give patienterne/borgerne ret til digital konsultation i de tilfælde, hvor det er sundhedsfagligt forsvarligt.

– at rettigheden bør gælde ved ukomplicerede konsultationer på sygehusene samt søges gennemført i 1813, almen praksis samt i speciallægepraksis.

– at muligheden for digital konsultation bør fremgå af indkaldelser og lignende kommunikation med patienter/borgere

– at retten til digital konsultation også bør omfatte pårørende.

 

Fleksibilitet

Under corona-pandemien dannede de fleste grene af sundhedsvæsenet erfaringer med patientkontakt på afstand, og det er derfor oplagt for sundhedspolitikerne at gøre digitale konsultationer til en egentlig rettighed, mener Venstre.

– Jeg synes, vi har en stor forpligtelse til at rulle det ud nu, siger Carsten Scheibye.

Han understreger, at rettigheden ikke indebærer, at nogen vil blive nægtet at komme på hospitalet.

 

I selskab med Carsten Scheibye lancerede Venstre frontfigur i Region Hovedstaden, Martin Geertsen, under valgkampen visionen om digitale patientrettigheder, da han besøgte Bornholm. – Nu har vi brugt 20 år på at udvikle patientrettigheder, der gør, at man har ret til at komme på sygehus og få behandling inden for en fastsat tidsramme. Jeg synes, at vi skal vi se på, om vi ikke kan udvikle en patientrettighed, der giver folk ret til at blive derhjemme, sagde Geertsen til Tidende ved den lejlighed.

 

Mange føler sig mest trygge ved at sidde i samme rum som lægen eller sygeplejersken. Hvis de fleste i sundhedspersonalet og patienter i bund og grund synes bedst om det fysiske møde, hvad er så idéen med at give digitale rettigheder?

– Den grundlæggende idé fra os er at give folk muligheden. At få muligheden giver i sig selv en fleksibilitet. Du kan sidde på din arbejdsplads og få en konsultation. Det vil også sige, at du bringer sundhedsvæsenet tættere på, siger Carsten Scheibye, der mener, at et mere digitalt sundhedsvæsen også vil være mere effektivt og skabe grundlag for besparelser.

– Ved at folk får den mulighed, får sundhedssektoren en anden form for fleksibilitet, fordi den kan tilrettelægge arbejdet på en anden måde. Muligheden for en digital konsultation på et speciallægeområde betyder, at du ikke behøver at rejse et sted hen. Det har i sig selv en positiv omkostningsmæssig effekt for sundhedsvæsenet, altså en besparelse, samtidig med at du bringer sundhedsvæsenet tættere på.

Hvordan vil I sikre jer, at kvaliteten af behandlingen ikke forringes, hvis flere kontroller skal foregå bag en skærm?

– Det er selvfølgelig et hovedpunkt, og derfor står i overenskomsten, at det er en lægefaglig vurdering, der ligger til grund. Det er også vores kriterium, for ellers opstår der en potentiel risiko, siger Carsten Scheibye.

Han vurderer, at en af de største barrierer bliver at gennemføre implementeringen, for forslaget om at indføre en decideret rettighed er ganske vidtrækkende og vil kræve en ny måde at tænke på mange steder i sundhedsvæsenet. Der bliver brug for store investeringer i teknologi og en omfattende information til borgerne.

– Der er 117 ting at tage højde for, siger Carsten Scheibye.

 


Kravet til praktiserende læger

I de praktiserende lægers nuværende overenskomst står der dette om videokonsultationer:

– En videokonsultation skal være visiteret og aftalt med patienten på forhånd.

– Det er en lægefaglig vurdering om videokonsultation er rette kontaktform, og lægen skal i sin vurdering inddrage hensyn til patientens behov og forhold.

– Lægen skal ved udgangen af overenskomstperioden (december 2024, red.) tilbyde videokonsultationer.