Efter mange ubesatte vagter: Oktober på intensiv er på plads

Efter mange ubesatte vagter: Oktober på intensiv er på plads
Arkivfoto
NYHED | ABONNENT | 5. OKT 2023 • 11:00
NYHED | ABONNENT
5. OKT 2023 • 11:00

Det er lykkedes at hyre så mange sygeplejerskevikarer til Bornholms Hospitals intensivafdeling, at oktobervagtplanen nu er dækket - med undtagelse af to vagter.

Trods mangel på fastansatte intensivsygeplejersker er det nu lykkedes Bornholms Hospital at få dækket vagtplanen for oktober på intensivafdelingen - lige på nær to vagter. Det skyldes blandt andet 'en vilje fra vikarbureauerne til at hjælpe os', oplyser hospitalsdirektør Annemarie Hellebek i et skriftligt svar til Bornholms Tidende, efter chefsygeplejersken har været i gang med at afdække, hvor mange vikarer der kan trækkes på.

Ubesatte vagter på intensivafdelingen har ellers været et stort problem. Det stod klart efter Arbejdstilsynet besøgte afdelingen den 13. september og gav hospitalet et strakspåbud om at 'sikre, at sygeplejerskernes arbejde med patienter i intensivt afsnit planlægges, tilrettelægges og udføres, så stor arbejdsmængde og tidspres ikke akut forringer ansattes sundhed'.

Arbejdstilsynet fik på besøget oplyst, at der siden sommerferien havde været et højt antal ubesatte vagter. For eksempel, blev det beskrevet, at der i de fire uger op til Arbejdstilsynets besøg havde været 60 ubesatte vagter, og at ansatte 'oplever arbejdspresset som konstant, da de på alle deres fridage bliver kontaktet for at få byttet eksisterende vagter og/eller bedt om at tage ekstravagter'.

Men det skulle hospitalet 'stoppe og det er med det samme', lød det i den forbindelse fra Annemarie Hellebek, og hospitalet har nu lavet en plan for at efterkomme strakspåbuddet, oplyser hun.

"Vi kommer til at have en tæt dialog mellem direktionen og ledelsen på intensivt afsnit for at sikre, at vi understøtter arbejdsmiljøet og overholder arbejdstidsreglerne", skriver hun til Tidende.

Arbejdstilsynet oplyste onsdag i Tidende, at det nu vil vurdere, om planen er tilstrækkelig, og om strakspåbuddet dermed kan betegnes som efterkommet.

Vikarbrug nødvendig

Tirsdag fortalte intensivsygeplejerske og arbejdsmiljørepræsentant på afdelingen Louise Riisager om, at brugen af vikarer er en 'fuldstændig uholdbar' løsning, da der mangler sygeplejersker på 'rigtig mange' intensivafdelinger.

– Vi skal jo have flere sygeplejersker til - vi kan ikke køre alle hospitaler med vikarer. Så er der jo endnu mere fast personale, der siger op. Det er jo vildt hårdt at arbejde med vikarer, som ikke kender afdelingen, sagde hun til Tidende.

Men brugen af vikarer er altså nødvendigt i den nuværende situation, skriver Annemarie Hellebek.

"Her og nu er vi nødt til at løse udfordringen ved hjælp af vikarer. I videst muligt omfang med vikarer, der har været her før og kender stedet," lyder det fra hospitalsdirektøren, som tilføjer:

"Og så øjner vi et lys forude. Afdelingsledelsen har rekrutteret tre nye sygeplejersker, der starter de kommende måneder."

Annemarie Hellebek har også inddraget en forestående partnerskabsaftale med Bispebjerg Hospital som løsning på problemet. Hospitalsdirektøren på det københavnske hospital kunne i Tidende onsdag fortælle, at hospitalet gerne vil indgå i en dialog om, hvorvidt det er muligt at hjælpe. Men Kristian Antonsen kunne samtidig ikke love noget.

– Det, du spørger om, er, om vi har et antal sygeplejersker, der kan sendes til Bornholm. Vi er nødt til at undersøge, om der overhovedet er nogle. Bagefter skal vi have en diskussion med dem om, under hvilke forhold det eventuelt kunne være, og hvad vilkårene skal være, sagde Kristian Antonsen til Tidende.

Det er dog en 'forventelig' melding fra København, skriver Annemarie Hellebek.

"Det er helt rigtigt og forventeligt, at Bispebjerg-Frederiksberg Hospital ikke kan hjælpe med intensivsygeplejersker med så kort varsel. Vi er i dialog med direktionen, men vi er også en del af Region Hovedstaden, hvor vi kan afsøge andre løsninger," skriver Annemarie Hellebek uden at komme nærmere ind på, hvad det kunne være.

"Vi vil naturligvis meget gerne besætte alle stillinger med fastansatte intensivsygeplejersker. Vi kan bare ikke løse hele udfordringen i morgen. Hverken alene eller sammen med Bispebjerg Hospital. Der skal ikke være tvivl om, at det er en stor udfordring, da vi mangler intensivsygeplejersker i hele landet. Og når det er svært at besætte stillinger i resten af landet, ved vi af erfaring, at det ikke bliver nemmere her på øen," lyder det fra Annemarie Hellebek.