Moderate eller kraftige ledsmerter? Overvej guld mod smerter

Moderate eller kraftige ledsmerter? Overvej guld mod smerter
SPONSERET AF GOLD-IMPLANT-CLINIC.COM |

ANNONCE fra gold-implant-clinic.com

Du behøver ikke nødvendigvis leve med ledsmerter. Nogle kan måske afhjælpes ved at tabe dig, få en kiropraktor til at se på leddene eller lave nogle bestemte øvelser regelmæssigt. Andre vil måske kræve en operation af en art, der alt efter dens karakter kan være mere eller mindre invasiv. I den relativt ”bløde” ende af spektret finder du behandling med guldimplantationer… og hvad er det så?

Hvorfor overveje guldimplantationer?
Jo, en guldimplantation mod ledsmerter består af en masse små guldstykker, der placeres omkring det ømme led. Det kunne fx være slidgigt, man søger at afhjælpe med denne behandling. De små stykker gulv bliver i kroppen livet ud, præcist som hvis du havde fået en ny hofte indopereret, og de skulle gerne – hvis behandlingen er vellykket – reducere eller måske helt fjerne de smerter, du har.

Tag hjem samme dag, du får guld mod smerter
Guld mod smerter kan du læse mere om på gold-implant-clinic.com, der er en klinik med mere end to årtiers erfaring med behandling af kroniske ledsmerter med guldstykker. Guldstykker placeres i kroppen via en kanyle, og proceduren foregår under lokalbedøvelse. Da behandlingen er ambulant, kan du tage hjem samme dag, som du får den udført. Så du behøver ikke overnatte på et sengeafsnit.

En speciallæge laver din guldimplantation
Hvad med behandlernes kvalifikationer? Det er speciallæger, der udfører guldimplantationer mod kroniske smerter. Det er ikke selvlærte terapeuter, der udfører denne type behandling. Selvfølgelig skal du veje det at få guldimplantationer op mod det at få fx operationer foretaget, og det kan godt være svært at vurdere, hvad der er det rette valg for dig. Hvad hvis du fx står med en gigtramt hofte?

Mulige ulemper ved at få en protese i stedet
Almindeligvis vil et gigtramt hofteled blive udskiftet med en protese, men der kan godt være nogle uforudsete konsekvenser ved denne behandlingsform. Bl.a. kan der være lang genoptræning, og så kan der selvfølgelig opstå komplikationer i kølvandet på operationen, hvor protesen går af led. Og det er ikke for at afskrække dig fra en operation, men hvorfor ikke overveje en simplere behandling?

Kan du ikke komme ovenpå igen efter en operation?
Nu kan det også være, du på grund af sygdom eller alderdom ikke har kræfterne til komme ovenpå efter en hofteoperation. Her burde du i det mindste læse nærmere om guldimplantationer og om de erfaringer, tidligere patienter har med behandlingen. Alternativet ville jo givetvis være, du lever med smerten resten af livet. Men hvordan finder du så lige ud af, om du kan få guldimplantationer?

Det smertefulde led skal scannes før behandling
Hos klinikken linket til ovenfor skal du til at starte med bestille en tid, hvorefter ledet, der gør ondt, skal scannes, hvis det ikke er scannet for nyligt. På baggrund af scanningen kan speciallægerne hitte ud af, om behandling med guldimplantation mod kroniske smerter kan give mening. Har du vitterligt prøvet alt andet mod dine smerter og står nu over for valget mellem proteser og guld? Overvej guld.