Tre socialdemokrater afgør om Jonna Nielsen kan blive i magtfuldt udvalg

Tre socialdemokrater afgør om Jonna Nielsen kan blive i magtfuldt udvalg
Claus Larsen-Jensen (S) til højre er blandt de tre tilbageværende socialdemokrater i kommunalbestyrelsen, der kan beslutte, at Jonna Nielsen kan beholde sin plads i først og fremmest økonomiudvalget. Eller beslutte at de vil have posten selv. Arkivfoto: Jacob Jepsen
NYHED | ABONNENT | 18. JAN 2023 • 16:21
Jakob Marschner
Journalist
NYHED | ABONNENT
18. JAN 2023 • 16:21

Som nu tidligere gruppeformand for Socialdemokratiet er Jonna Nielsen også medlem af økonomiudvalget, kommunalbestyrelsens centrale og koordinerende udvalg. De tre tilbageværende socialdemokrater kan vippe hende ud, hvis de vil. Vil de ikke, bliver Jonna Nielsen siddende på sine poster.

Jonna Nielsen forlader Socialdemokratiet, men hun forlader ikke med sikkerhed de poster, som hendes status som gruppeformand har givet hende.

Den mest fremtrædende af de poster er medlemskabet af økonomi- og klimaudvalget, hvor borgmester Jacob Trøst (K) er født formand, og hvor alle andre medlemmer end Helle Munk Ravnborg (EL) samtidig er gruppeformænd for deres partier.

Om Jonna Nielsen kan blive på sine poster, eller om hun må vige en eller flere pladser, vil blive afgjort af de tre partier, der ikke var med til at gøre Trøst til borgmester, men efter kommunalvalget kom til at udgøre den såkaldte valggruppe 2: Mindretallet af Socialdemokratiet, Venstre og Bornholmerlisten.

De tre partier i valggruppe 2 blev tildelt deres poster som en samlet blok. Først derefter fordelte de tre partier poster imellem sig. Dermed tilhører Jonna Nielsens plads i økonomiudvalget i praksis de tre partier tilsammen. Logisk-matematisk tilhører den dernæst Socialdemokratiet som det største parti i valggruppe 2.

– Hvad der sker med Jonnas poster kommer an på, hvad Jonna laver af aftaler med de andre i valggruppe 2. Men det ville da være mærkeligt, hvis Socialdemokratiet ikke gerne vil sidde i økonomiudvalget, siger René Danielsson (DF).

– Det er klart, at de fleste gerne vil være repræsenteret i økonomiudvalget. Det er det samlende og koordinerende udvalg og også det mest magtfulde udvalg, siger han.

– Jeg tror ikke, at der sker noget. Hvis ingen andre rører på sig, sker der ikke noget, siger gruppeformand Søren Schow (V).

– Det er som udgangspunkt rigtigt nok. Hvis ingen brokker sig, bliver Jonna siddende på de poster, som hun har i dag. Og det kan jo godt være, at de har lavet en aftale i god ro og orden med de andre, siger René Danielsson.

Rækker nogen fra valggruppe 2 derimod hånden i vejret og kræver Jonna Nielsens plads i økonomiudvalget og eventuelt også andre poster, medlemskaber og hverv, går man frem efter den samme matematik, som man også bruger til at fordele mandater med efter valg.

Det sker efter den såkaldte d'Hondtke metode, der bygger på forholdstal, hvor Socialdemokratiets tre tilbageværende medlemmer af kommunalbestyrelsen derfor vil stå stærkere end Jonna Nielsens eget ene mandat.

– Hvis nogen brokker sig, skal valggruppe 2's tildelte poster fordeles igen efter den d'Hondtske metode, bekræfter René Danielsson.

Selv hvis den situation skulle opstå, kan Jonna Nielsen dog ende med at beholde sine poster. For de tre partier i valggruppe 2 udgør kun et mindretal i kommunalbestyrelsen. Derfor kan de blive underkendt til sidst.

– Selv hvis valggruppe 2 skulle ændre på de poster, som de har, skal der også være flertal for at ændre det i kommunalbestyrelsen. Og så vil det ikke være sikkert, at kommunalbestyrelsen godkender det, siger Søren Schow.

DAGENS ELUDSIGT BORNHOLM
DET FRIE VALG / 09-12-2023 / ELPRIS+SPOTTILLÆG / AFGIFTER / NETTARIF

Lørdag eftermiddag - søndag morgen: Kulden har sluppet sit tag, og søndag morgen er der rigtig gode elpriser til dem, der kan flytte deres forbrug. Mellem 00 og 05 svinger priserne mellem 1,67 og 1,59 kr./kWh alt inkl.  Opdateret 13.10 Næste opdatering 00.14.

Bornholms energi og forsyning