Opfordring fra landbruget: Østersøens lande bør samarbejde for rent vand

NYHED | 30. OKT 2023 • 19:00
Henrik Nielsen
Journalist
NYHED
30. OKT 2023 • 19:00

Landbrug & Fødevarer mener, at miljøminister Magnus Heunicke bør invitere sine kolleger rundt om Østersøen til møde for at koordinere indsatsen for vandmiljøet.

Miljøminister Magnus Heunicke (S) bør samle sine kolleger fra landene omkring Østersøen for at opnå en koordineret indsats for vandmiljøet, mener Thor Gunnar Kofoed, der udtaler sig som viceformand i Landbrug & Fødevarer.

Opfordringen kommer på baggrund af en rapport fra et internationalt ekspertpanel, som ifølge landbrugets organisation konkluderer, at kvælstof fra udlandet spiller en væsentlig rolle i en del vandområder, og at de danske miljømål i disse områder ikke vil kunne nås uden en større indsats fra vores naboer. Derfor opfordrer Landbrug & Fødevarer miljøministeren til at indkalde sine ministerkolleger til et møde, hvor Danmark sætter sig for bordenden.

– Vi skal have en effektiv og koordineret kvælstofindsats, der forbedrer vandmiljøet. Vi kan ikke acceptere den nuværende tilstand. Vi anerkender landbrugets medansvar, og derfor ønsker vi også, at der kommer mere fart i udtagning af lavbundsjord, etablering af vådområder og hurtigere skovrejsning. Det er kommunerne, der skal gennemføre udtagningerne de fleste steder, men vi oplever, at der ikke altid er nok ressourcer til at få sat gang i processen, siger Thor Gunnar Kofoed i en pressemeddelelse.

I slutningen af september skrev Politiken, at ekspertpanelet rejser en sønderlemmende kritik af skiftende regeringer for at svigte vandmiljøet, fordi "næsten et årti blev tabt i 2010'erne, hvor der kun var et meget lille fald i udledningen af kvælstof". I rapporten konkluderer de, at kvælstof er langt den væsentligste årsag til iltsvind i danske farvande. Af den stammer to tredjedele fra landbrugets gødning, skriver Politiken. Ifølge eksperterne står det så skidt til, at det bliver umuligt at redde det danske vandmiljø inden EU-fristen i 2027.

En seriøs indsats

Når det gælder Østersøen, retter Landbrug & Fødevarer sin opmærksomhed mod udlandet.

– Vi skal gøre noget både nationalt og på tværs af landende. Vi kommer ikke uden om, at meget af det kvælstof, vi døjer med, kommer fra udlandet. Det skal Danmark handle på, og derfor opfordrer vi regeringen til at samle landende omkring Østersøen, så vi kan koordinere indsatser og holde hinanden oppe på at levere resultater, siger Thor Gunnar Kofod.

Som han læser rapporten, bekræfter den, at kvælstof fra andre lande udgør en stor del af kvælstoftilførslen ved en række danske kyster. Han understreger i samme ombæring, at Danmark fortsat skal være ambitiøs på vandmiljøområdet.

– At andre lande ikke kommer i mål med deres krav, skal naturligvis ikke være en undskyldning for, at vi ikke gør en seriøs indsats her i Danmark. Men en seriøs indsats er netop at se på de forskellige faktorer. Det nytter simpelthen ikke noget, at vi i Danmark opererer med nogle snævre nationale mål, der slet ikke forholder sig til landene omkring os. Indsatserne skal afstemmes og det handler både om landbrug, spildevand og andre presfaktorer i Danmark såvel som landene omkring os, siger Thor Gunnar Kofoed.

DAGENS ELUDSIGT BORNHOLM
DET FRIE VALG / 28-11-2023 / ELPRIS+SPOTTILLÆG / AFGIFTER / NETTARIF

Tirsdag eftermiddag, onsdag morgen: Meget tydelig kogespids (17-21). Generelt høje priser hele dagen. Vi skal helt frem til mellem kl. 01 og 05, før den rene elpris kommer under en krone/kWh - og vi kommer i nærheden af 2 kr./Kwh inklusiv nettariffer, bidrag til Energinet og energiafgift til staten. Opdateret kl. 13.05. Næste opdatering kl. 01.14.

Bornholms energi og forsyning