Museet står foran kæmpe opgave med energiøen: Det er op til universiteter om studerende kan hjælpe

Museet står foran kæmpe opgave med energiøen: Det er op til universiteter om studerende kan hjælpe
Forud for etableringen af landanlægget til Energiø Bornholm går en række arkæologiske undersøgelser. Dem har Bornholms Museum brug for hjælp til, og ifølge folketingsmedlem Peter Juel-Jensen (V) er en af mulighederne at involvere arkæologistuderende. Visualisering: Energinet
NYHED | ABONNENT | 19. SEP 2022 • 05:30
Henrik Nielsen
Journalist
NYHED | ABONNENT
19. SEP 2022 • 05:30

Det er op til universiteterne, om de vil lade deres arkæologistuderende deltage i undersøgelser i forbindelse med Energiø Bornholm. Det kan regeringen ikke blande sig i, lyder det fra minister.

 

Der venter Bornholms Museum en kæmpe opgave, når de arkæologiske undersøgelser i forbindelse med Energiø Bornholm går i gang. Et område på størrelse med Klemensker skal undersøges, og der er behov for mere arkæologisk arbejdskraft, end museet selv ligger inde med.

En mulighed kunne være at lade arkæologistuderende deltage i arbejdet. Det er der intet til hinder for rent politisk, og samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og eksterne aktører kan være god idé, men det er op til universiteterne selv at beslutte, om det giver mening at involvere deres arkæologistuderende i arbejdet.

Sådan lyder det i et svar fra uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen (S) til folketingsmedlem Peter Juel-Jensen (V). Det vigtigste er, at de studerende får de bedste rammer for at kunne gennemføre deres uddannelse, svarer ministeren.

De bedste rammer

Samtidig gør han opmærksom på, at hverken han eller kulturministeren har den faglige kompetence til at tilrettelægge indholdet i universitetsuddannelserne, herunder arkæologiuddannelsen.

"Universiteterne har fagligt selvstyre og tilrettelægger selv afviklingen af undervisning og prøver. Det er således op til det enkelte universitet at tilrettelægge deres uddannelser, så de studerende får de bedste rammer for at kunne gennemføre deres uddannelse med et stort læringsudbytte. Det gælder også i forhold til eventuelle faglige samarbejder med eksterne aktører", svarer Jesper Petersen.

Kort sagt er det op til de relevante universiteter at beslutte, om det giver fagligt mening at samarbejde med en ekstern aktør som Bornholms Museum om de arkæologiske undersøgelser i det område, hvor energiøens landanlæg skal ligge.

Eksempel på silotænkning

Peter Juel-Jensen ærgrer sig over ministerens svar, som han ser som et eksempel på regeringens silotænkning.

– Ministeren udviser med disse svar ligegyldighed med at sikre relevant uddannelse i vores landdistrikter. Jeg er fuldt klar over, at man ikke kan forlægge en hel uddannelse til Bornholm, men hvis holdningen i regeringen er, at man heller ikke kan forlægge dele af en uddannelse i en periode til andre steder end de store universitetsbyer, så er vi ilde stedt i resten af landet, lyder hans reaktion i en mail, han har sendt til Tidende.

Allerede inden uddannelses- og forskningsministeren havde svaret på Peter Juel-Jensens spørgsmål, havde museumsdirektør Jacob Bjerring-Hansen vurderet, at det næppe var en oplagt løsning at benytte arkæologistuderende, da den type opgaver typisk ikke ligger særlig godt i forhold til deres studier.

 


Spørgsmålene

• Er ministeren i dialog med sin kollega kulturministeren om muligheden for at inddrage arkæologistuderende i arbejdet med at etablere Energiø Bornholm, således at man eksempelvis tilbød studerende at følge arbejdet/deltage i arbejdet eller/og placerede dele af uddannelsen på Bornholm, mens undersøgelserne pågår?

• Vil det efter ministerens opfattelse give mening at inddrage arkæologistuderende i arbejdet med at etablere Energiø Bornholm, således at man eksempelvis tilbød studerende at følge arbejdet/deltage i arbejdet eller/og placerede dele af uddannelsen på Bornholm, mens undersøgelserne pågår, og mener ministeren, at det vil give mening at udbrede denne type uddannelse til vores nabolande, da de også i høj grad står over for store investeringer i vedvarende energi, der i bund og grund kræver den samme arkæologiske opmærksomhed?HVOR DRØMMER VI OS HEN - ENERGIØEN

Hvad skal fremtiden være, når det gælder Bornholm som energiø. En rækker engagerede og vidende eksperter og læsere har bidraget med deres bud i dette tema. Send dine tanker til debat@tidende.dk.
Temaet afsluttes med en debatsalon i Elværket i Rønne tirsdag den 23. maj klokken 16.30.