BAT-krisen er total

BAT-krisen er total
BAT's underskud er på mindst lige så mange millioner kroner, som der er busser på dette billede. Underskuddet er også større, end kommunalbestyrelsen fik oplyst, da man behandlede BAT's genopretningsplan i april. På et tidspunkt, hvor underskuddets virkelige størrelse var kendt. Foto: Henrik Nielsen
TOPNYHED | 27. MAJ 2024 • 10:15
Jakob Marschner
Journalist
TOPNYHED
27. MAJ 2024 • 10:15

Underskuddet i BAT er mindst 1,8 millioner og måske helt op til 2,5 millioner kroner større, end kommunalbestyrelsen fik at vide, da BAT's spareplan blev vedtaget i april. Få dage senere modtog BAT's bestyrelse underskuddets virkelige størrelse – i form af tal, der også var tilgængelige, men ikke kom på bordet for kommunalbestyrelsen. Socialdemokratiet forlanger sagen behandlet forfra.

Kommunalbestyrelsen fik ikke de korrekte tal oplyst om BAT's underskud, da politikerne den 25. april vedtog en plan for at afvikle et underskud på 6,6 millioner kroner.

På det tidspunkt var det kendt, at BAT's underskud er på mindst 8,4 millioner og i værste fald på 9,1 million kroner.

Begge beløb fremgik af opfølgning på BAT's budget, som det så ud efter første kvartal. Altså pr. 31. marts.

Dermed havde den virkelige størrelse af BAT's underskud været tilgængeligt i omkring 17 dage, da økonomiudvalget behandlede sagen den 17. april – og i cirka 25 dage, da et smalt flertal i kommunalbestyrelsen vedtog BAT's genopretningsplan.

BAT's virkelige underskud kom imidlertid først på bordet, da BAT's rådgivende bestyrelse holdt møde få dage efter mødet i kommunalbestyrelsen. Først her blev beløbene fra BAT's budgetopfølgning lagt frem.

Situationen får Socialdemokratiet til at kræve hele sagen om BAT's underskud og genopretningsplan behandlet forfra, når kommunalbestyrelsen mødes på torsdag.

"Disse oplysninger var tilgængelige op til økonomi- og klimaudvalgsmødet samt kommunalbestyrelsesmødet. Derfor er den tidligere beslutning truffet på et forkert grundlag", hedder det i forslaget, der er stillet af Karen Lynn Jacobsen (S).

"Socialdemokratiet indstiller, at punktet genbehandles, da det har vist sig, at der har været bevidsthed om, at BAT’s underskud var værre end det, som fremgik af dagsordenen", fortsætter Karen Lynn Jacobsen på vegne af Socialdemokratiet.

"Jævnfør (kommunalbestyrelsens, red.) dagsordenspunkt 25. april var der en ubalance på op mod 2,6 millioner kroner og et underskud fra 2023 på op mod 4 millioner kroner og dermed en samlet udfordring på 6,6 millioner kroner i 2024."

"Det viser sig, at få dage efter kommunalbestyrelsesmødet modtog BAT's rådgivende bestyrelse en dagsorden med oplysning om seneste budgetopfølgning pr. 31. marts, hvor der oplyses en forværring af årets drift på mellem 4,4 og 5,1 millioner kroner samt det overførte underskud fra 2023 på 4 millioner kroner og dermed en samlet udfordring på mellem 8,4 millioner kroner og 9,1 millioner kroner", hedder det endelig i det krav om at få sagen genbehandlet, som Socialdemokratiet torsdag vil komme med i kommunalbestyrelsen.