Pensionistforening slog næsten deltagerrekorden

Pensionistforening slog næsten deltagerrekorden
Fremmødet var stort til generalforsmlingen. Privat foto
NOTITS | 12. FEB 2024 • 15:22
NOTITS
12. FEB 2024 • 15:22

Det blev en vellykket generalforsamling i Nyker Pensionistforening, oplyser formand Sven-Erik Sørensen.

Onsdag den 7. februar blev der i Nyker Forsamlingshus afholdt generalforsamling i Nyker Pensionistforening, og på grund af de mange tilmeldte havde bestyrelsen besluttet at møde lidt tidligere end den halve time før klokken 16, der var aftalt – og det var rigtigt heldigt – for allerede klokken 15.30 ankom de første forventningsfulde medlemmer.

Sådan indleder en pressemeddelelse fortællingen om aftenen, som fortsætter således:

Heldigvis var kasserer Ulla Pedersen klar til at modtage kontingent fra dem, der ikke havde betalt på forhånd, og sekretær Bente Møller stod klar med nye medlemskort.

Efterhånden som tiden nærmede sig starttidspunktet, kom flere og flere til, og da formand Sven-Erik Sørensen klokken 16 ringede med dirigentklokken og bød velkommen, var hele 63 ivrigt småsludrende medlemmer bænket omkring de meget flot pyntede borde i Nyker Forsamlingshus – kun tre var forhindrede.

Traditionen tro starter man med en sang, men dog ikke den forventede – da et af medlemmerne, Anne Skov, havde fødselsdag, fik hun lige en lille fødselsdagssang, inden traditionen blev fulgt, og alle sang med på "Pensionistsangen".

Første punkt på stort set alle generalforsamlinger er jo valg af dirigent, og her har Nyker Pensionistforeningen blandt medlemmerne et virkelig godt kort på hånden, idet Jørn Blem, kendt af stort set alle i Nyker og omegn, er mand for at afvikle tingene i god ro og orden og bestemt ikke uden en god portion af den specielle "Jørn Blemske humor".

Stigende tilslutning

I bestyrelsens beretning orienterede formand Sven-Erik Sørensen om året, der var gået, og her kom han blandt andet ind på det glædelige i den store og stigende tilslutning, der er til foreningens arrangementer.

Ved næsten alle 11 begivenheder havde der været rekordtilslutning, hvilket også bevirkede, at det samlede tal for deltagere løb op på hele 485, hvilket er 33 flere end sidste år – en konstatering der udløste klapsalver.

Han sluttede beretningen med at byde hele 21 nye medlemmer velkomne, et antal der ikke er set i mands minde.

Som foreningens repræsentant i Nyker Fællesråd orienterede næstformand Bente Lind, om de ting som rådet arbejder med, hovedsageligt samarbejde og koordinering blandt byens foreninger, et arbejde der er udtryk for det fællesskab, der er i Nyker.

Sekretær Bente Møller er foreningens repræsentant i Klynge-Avisens repræsentantskab, og hun orienterede blandt andet om arbejdet med at holde avisen i live trods dårlig økonomi. Her kan man som noget nyt tegne et såkaldt "støttemedlemskab", hvor man for blot 100 kroner årligt kan støtte udgivelsen af avisen – som for i øvrigt trykkes og omdeles i samarbejde med Bornholms Tidende.

Bidrag kan indbetales på Mobilepay 106629 – husk at angive navn, mobilnummer og eventuel mailadresse, da der blandt støttemedlemmerne trækkes lod om gavekort fra sponsorer.

Dernæst gennemgik kasserer Ulla Pedersen det reviderede regnskab, som uheldigvis viste et underskud på lidt over 5.000, kroner. Dette bevirkede, at forsamlingen stemte for at øge kontingentet fra 75 og til 100 kroner årligt, samtidig med, at egenbetalingen på nogle arrangementer vil stige en smule.

Bestyrelsens udkast til årsplan for 2024-25 blev vedtaget i store træk, og når den er endeligt færdig, vil den i nær fremtid blive omdelt til alle medlemmer.

Så var der valg

Dernæst var det tid til diverse valg, og formand Sven-Erik Sørensen blev genvalgt for to år sammen med bestyrelsesmedlemmerne Sven Møller, Jimmy Persson og Hanne Tarp.

Suppleant Birthe Hansen ønskede ikke genvalg, så denne post blev besat med Grethe Skov Hansen, ligesom bilagskontrollant Jette Aagaard og suppleanten Erna Pedersen blev genvalgt.

Det samme blev fanebærerne Jimmy Persson og Sven-Erik Sørensen.

Da dirigent Jørn Blem havde givet de sidste afsluttende bemærkninger og dermed kunne nedlægge sit hverve som dirigent, var det tid til dagens sidste sang, Sven-Erik Sørensens "Nykers sang".

Så kan det ellers være, at der kom liv i forsamlingen, for nu rumlede sulten i maverne, og mens man forsynede sig med diverse drikkevarer i baren, satte Asger Pedersen og hans hjælper den lækreste glaserede skinke på bordet, godt flankeret af brune og hvide kartofler og grønlangkål – en traditionel menu, som alle nød med stor tilfredshed.

Med isdesserten spist og kaffen klar var det tid til hyggesnak, og det varede godt et par timer, før de første medlemmer af Nyker Pensionistforening gjorde tegn til at sige hinanden tak for en dejlig aften og drage hjemad

Den genvalgte bestyrelse samles allerede den 14. februar, dels for at konstituere sig, dels for at færdiggøre aktivitetsplanen for det kommende år.

Første aktivitet bliver en vinsmagning onsdag den 20. marts klokken 19-21, hvor foreningen i samarbejde med Nyker Borgerforening håber på stor tilslutning, da det er lykkedes af få indehaveren af vinforretningen "Hos Jon" i Tornegade i Rønne til at komme og fortælle nogle spændende historier og give en række smagsprøver på nogle gode vine, fortæller pensionistforeningen

DAGENS ELUDSIGT BORNHOLM
DET FRIE VALG / 01-03-2024 / ELPRIS+SPOTTILLÆG / AFGIFTER / NETTARIF

Fredag: Jævnt kedelige og homogene priser resten af fredagen. Spring kogespidsen (kl. 17-21) over – den er dyr - hvis du kan. Ellers er det hip som hap. Prisforskellen denne fredag torsdag mellem det kvartalsfastsatte produkt til det variable timeprisprodukt er 21%.  Opdateret kl. 00.14. Næste opdatering kl. 13.14.

Bornholms energi og forsyning