Mangler gæster: Vi er nødt til at skære

Mangler gæster: Vi er nødt til at skære
Jazz for børn på Svanekegaarden i 2018 i form af en "En fanJAZZisk Trommerejse". Arkivfoto: Jens-Erik Larsen
NYHED | ABONNENT | 31. JAN 2023 • 05:30
NYHED | ABONNENT
31. JAN 2023 • 05:30

Krigen i Ukraine og den medfølgende usikkerhed holder folk hjemme, mener daglig leder af Svanekegaarden Mie Hjort, som også må konstatere, at de stigende elpriser lænser kassen.


2022 blev et hårdt år for det kulturelle samlingspunkt Svanekegaarden med færre publikummer, højere elpriser og et deraf følgende underskud, som tegner til at runde de 200.000 kroner.

Konsekvensen bliver i første omgang, at det ikke bliver muligt at opretholde det høje aktivitetsniveau med cirka 100 årlige arrangementer, oplyser daglig leder Mie Hjort.

Hun pointerer, at der endnu ikke har været revision på stedets årsregnskab, som først bliver afleveret til revisor midt i februar, hvorfor hun kun kan referere til tendenser og foreløbige tal. Intet er i skrivende stund nagelfast.

– Men tendensen er, at vi har betalt 100.000 kroner mere i el, end vi plejer, vi mangler gæster for cirka 200.000 kroner, og så påvirker den generelle inflation og prisstigninger jo også os, siger hun.

– Så vi ligger altså der, hvor vi mangler mellem 200.000 og 300.000 kroner.

Og når du siger, at I mangler gæster, så er det ud fra hvor mange, I har været vant til at have på årsbasis?

– Ja, i forhold til de koncerter, forfatternavne, udstillinger og så videre, vi har haft, og hvor vi måske har plejet at have en 80 procents belægning, men nu måske pludselig har ligget på 40. Det er en generel tendens, som man kan se i hele Danmark.

Er det noget med, at folk efter corona ikke har vænnet sig at komme ud igen?

– Jeg tror dybest set slet ikke, det har noget med corona at gøre, siger Mie Hjort.

– Ser man på tendensen, som den var lige i starten af 2022, så var der rigtig mange mennesker, der kom i byen. Folk var ellevilde – men så kom Putin og startede krigen i Ukraine. Især på Bornholm har vi været meget påvirket af det, og jeg tror, at mange har været bange. Vi har fået udstationeret F16-fly, og jeg tror, der har været en rædsel i forhold til russerne, og samtidig er el- og varmepriser steget. Hen over sommeren har man kunnet se, hvordan besøgstallet faldt, hvor det normalt har plejet at stige. Der sker noget i samfundet, og det er ikke for sjov, når Aalborg Teater er begyndt at sælge to billetter for en billets pris. Jeg tror, corona blev glemt i det øjeblik, Putin ikke kunne holde nallerne for sig selv.

Når du siger, I mangler cirka 200.000 kroner i entréindtægter, hvor mange publikummer svarer det til rent numerisk?

– Hvis tendensen havde fulgt, hvad vi hidtil havde oplevet, ville vi have haft et besøgstal, som lå omkring 18.000 gæster i 2022, men vi er landet på knapt 12.000. Og det er faktisk supergodt i forhold til, hvordan coronaårene har været, for i de to år lå vi nede på cirka 7.000. På den måde er det fint nok, men vi lå omkring 17.000 i 2019 og havde altså regnet med 18.000 sidste år.

Fondene

Hvor mange arrangementer ligger I på årligt?

– Omkring 100.

Vil jeres underskud ændre på det?

– Ja, vi skærer, det er vi simpelthen nødt til. Men vi modtager forskellige former for støtte, som forpligter os til at afholde et vist antal arrangementer.

Mie Hjort oplyser, at Svanekegaarden i 2023 vil modtage cirka 425.000 kroner fra regionskommunen og fra staten yderligere 50 procent af det beløb.

– Vi er på det, der hedder det kulturelle aktstykke, altså på Finansloven, forklarer hun om statsstøtten.

– Kommunens og statens tilskud skal dække driften, resten af vores finansiering skal vi selv ud at finde via fonde.

Hvor mange penge kan I løfte der?

– Vi skal gerne over en million kroner i alt, og det kan vi også godt. Men der melder sig et problem i forhold til, at fondene ikke giver tilskud til drift, men kun til arrangementer, så hvordan finder vi de ekstra 100.000 kroner til elregningen?

Hvis I skal reducere antallet af arrangementer, hvor mange vil I så kunne byde på?

– Vi kommer nok til at skære omkring 30 arrangementer væk.

Over en bred kam?

– Ja, det kan blive alt. Har vi normalt måske 30 jazzkoncerter, kan det i stedet blive 20 eller måske 25.

I havde sidste år en konflikt med Svaneke Kunst- og Kulturforening om, hvem der skulle stå for arrangementerne på Svanekegaarden, og den laver nu i stedet sine egne arrangementer i Kulturhuset FREM, har det spillet ind i forhold til jeres arrangements- og publikumskrise?

– Nej, siger Mie Hjort.

– Det har intet med det at gøre. Det, vi oplever og blive ramt af, er meget større, og vi ser det som landsdækkende tendenser.

 

Mie Hjort får mange jazzede henvendelser. Arkivfoto

 

Satser på jazzen

 

Svanekegaarden har i jazzkredse oparbejdet et ry som et godt spillested.

 

Svanekegaarden prøver i stigende grad at etablere sig som et jazzcentrum, fortæller Mie Hjort.

– Det arbejder vi hårdt på. Det er blandt andet på den baggrund, vi byder på vinterjazz med de unge og anderledes bands, for det er noget, der mangler over en bred kam. Det kan også være en vej til ekstra fondsmidler, for fondene ser gerne, man tager det nye, det der er på vej, siger hun og tilføjer:

– Vi er også i stigende grad blevet berømte som jazzsted.

Blandt andet på den baggrund opnåede hun selv sidste år at være blandt de nominerede, da P8 Jazz Prisen 2022 – Årets Ildsjæl blev uddelt ved Danish Music Awards Jazz i Musikhuset Aarhus i december. Hun var nomineret for sit arbejde som booker og daglig leder på Svanekegaarden hvor hun skaber rammerne for varme og tidssvarende jazzkoncerter i Svaneke og omegn, men det endte dog med, at Anders Ørbæk, orkesterchef i Aarhus Jazz Orchestra, løb med prisen.

Men rygtet om Svanekegaarden som et godt jazzsted spreder sig skam.

– Hvis du vidste, hvilke jazzbands – unge og gamle og alt muligt derimellem – der skriver til os, fordi de ved, vi er et godt sted, siger hun.

De byder sig til?

– Ja. Jeg kan faktisk få alt hertil, det er kun et spørgsmål om penge. I år skulle vi for eksempel ha' haft den fabelagtige amerikanske guitarist Mike Stern. Ham havde vi kontakt til, fordi den danske bassist Chris Minh Doky kender ham og synes, vi er et fedt sted af spille. Desværre lykkedes det ikke at få Mike Stern hertil, fordi det ikke passede med den amerikanske turné, han var på, i forhold til de dage jeg kunne tilbyde ham. Men Chris Minh Doky prøver at lokke alle, han selv spiller med, herover. Og bare det, at så store navne beder om at spille hos os på Svanekegaarden – på Bornholm! – er fantastisk. Og det skyldes altså, at vi fået et fantastisk godt ry, og det kan man kun være stolt af og ydmyg overfor. Men vi vil jo også gerne honorere det, og det er nok den vej, vi skal gå.

Mie Hjort ser selv blandt andet frem til koncerten den 18. februar med bandet Smag På Dig Selv – SPDS, som ifølge svanekegaarden.dk byder på "Jazz/Punk i højeste potens".

– Vores ry betyder, at vi kan få andre og anderledes navne hertil. Her til jazzfestivalen får vi for eksempel de tre unge gutter, som er rablende sindssyge, siger hun med smil i stemmen.

– De kommer fra Christiania og er på vej op. To saxofoner og en trommeslager. Det er nyt og stort og crossover mellem punk og jazz, det er så fantastisk, bedyrer hun.