Børnetilbud scorer højt i ny undersøgelse

Børnetilbud scorer højt i ny undersøgelse
Trilobitten er blandt de bornholmske institutioner med tilfredse forældre. Arkivfoto
NYHED | ABONNENT | 25. JAN 2023 • 11:58
Henrik Nielsen
Journalist
NYHED | ABONNENT
25. JAN 2023 • 11:58

Bornholmske forældre er mere tilfredse med øens dagtilbud, end man kunne forvente.


Tilfredsheden med de bornholmske dagtilbud er større end ventet blandt forældrene. Det viser en ny analyse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed. På landsplan varierer forældrenes tilfredshed fra 3,9 til 4,5 på en skala fra 1 til 5. På Bornholm er den faktiske tilfredshed målt til 4,35.

Det er højere, end man kunne forvente ud fra de rammevilkår, der er, fremgår det af analysen. Den forventede tilfredshed ligger således på 4,20.

Både hvad angår dagpleje, vuggestue og børnehave ligger tilfredsheden på Bornholm over landsgennemsnittet og også resten af Region Hovedstaden.

Analysen er lavet på baggrund af en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle forældre til børn i kommunale og selvejende dagtilbud. På Bornholm baserer tallene sig på 459 besvarelser.

Analysen indeholder specifikke tal for de dagtilbud, hvor der er mere end 20 forældrebesvarelser. De viser, at der er forskel på, hvor tilfredse forældrene er med de enkelte tilbud.

Størst tilfredshed er der med Nexø Børnehus, der ligger på 4,75. I den anden ende af skalaen finder man Signalhuset i Rønne, hvor tilfredsheden er målt til 3,96. I dagplejen ligger den på 4,28.

Tilfredshed

Forventet tilfredshed 4,20
Nexø Børnehus +0,55
Børnehuset Trilobitten +0,46
Klemensker Børnehus +0,33
Gudhjem Børnehave og Vuggestue +0,22
Børnehuset Skatteøen +0,11
Trinbrættet Rønne Nord +0,11
Dagplejen +0,08
Natur- og Skovbørnehuset +0,04
Børnehuset Søstjernen +0,03
Børnehuset Nordstjernen -0,07
Signalhuset -0,24

DAGENS ELUDSIGT BORNHOLM
DET FRIE VALG / 27-02-2024 / ELPRIS+SPOTTILLÆG / AFGIFTER / NETTARIF

Tirsdag: Det variable timepris-produkt er denne tirsdag i gennemsnit 17% billigere end det kvartalsfastsatte produkt. Tørretumblertesten afslører, at du sparer yderligere 4,41 kr. ved at tørre dit tøj kl. 23 i stedet for kl. 18. Opdateret kl. 00.14. Næste opdatering kl. 13.14.

Bornholms energi og forsyning