Lønstigninger på plads i regionerne

NOTITS | 20. FEB 2024 • 12:32
Af:
Ritzau
NOTITS
20. FEB 2024 • 12:32

Lønrammen ender på 8,8 procent. Den fordeles, så 5,81 procent falder i 2024, mens 2,99 procent falder i 2025.

Arbejdsgivere og ansatte i regionerne er enige om en overenskomst med lønramme på 8,8 procent over to år.

Det oplyser parterne på et pressemøde.

Lønrammen fordeles, så 5,81 procent falder i 2024, mens 2,99 procent falder i 2025.

- Vi er tilfredse med den aftale, der er indgået, siger FOA-formand Mona Striib på pressemødet.

 

Fakta: Overenskomst sikrer lønstigning i april

Tirsdag formiddag er der indgået et nyt forlig om overenskomst for ansatte i regionerne mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Forhandlingsfællesskabet.

Aftalen vil omfatte 110.000 af de 150.000 i regionerne, blandt andet personale på hospitalerne og andre faggrupper under blandt andet FOA, Sundhedskartellet og HK.

Læs mere om, hvad der indgår i den nye overenskomst herunder:

* Ansatte i regionen får en lønramme på 8,8 procent til generelle lønstigninger over to år. De vil være fordelt på 5,81 procent i 2024 og 2,99 procent i 2025.

* I aftalen indgår det, at fire procent af dette års lønstigning kommer den 1. april.

* Ud over lønstigningen vil der de kommende dage også blive indgået aftaler med de enkelte organisationer. Her vil der blive udmøntet 2,3 milliarder kroner af trepartsmidler.

* Derudover er der indgået en aftale om rammerne for den lokale udmøntning af 540 millioner kroner over de næste to år fra trepartsaftalen til lokalløn. De er målrettet psykiatrien, akutområdet, det medicinske område og yderområder og vil være ud over rammen på 8,8 procent.

* Der er som noget særligt aftalt et fælles arbejde om udvikling af de regionale arbejdspladser. Det har ifølge Danske Regioner været et fokuspunkt under forhandlingerne, at man ude på arbejdspladserne kan arbejde med bedre tilrettelæggelse af arbejdet og styrket fokus på godt arbejdsmiljø.

Kilder: Danske Regioner.

 

Mona Striib er formand for fagforeningerne i Forhandlingsfællesskabet. Hun siger desuden, at det oprindeligt var hendes mål at nå en tocifret lønramme, men at virkeligheden viste sig at være en anden.

Heino Knudsen (S), formand for Løn- og Praksisudvalget i Danske Regioner, understreger, at der er tale om en ansvarlig aftale. Det skyldes både lønrammen og arbejdsforholdene, mener han.

Også fra Dorthe Boe Danbjørg, som er forkvinde for Dansk Sygeplejeråd, lyder det, at hun er tilfreds med aftalen. Det handler blandt andet om de organisationspuljer, som nu skal fordeles mellem de forskellige faggrupper.

De generelle lønstigninger ender på 4,45 procent. Heraf falder 4 procent 1. april 2024.

Der er desuden aftalt en række ting, der ikke handler om løn. Blandt andet har fædre fået ret til tre ugers ekstra barsel, lige som det er aftalt, at gravide højst må have en nattevagt om ugen.

I de kommende dage vil der blive lavet aftaler med de enkelte organisationer. Her skal der blandt andet udmøntes de 2,3 milliarder kroner fra trepartsaftalen.