Vikings langsigtede planer er gode

Vikings langsigtede planer er gode
LEDER | 24. MAJ 2023 • 05:30
LEDER
24. MAJ 2023 • 05:30

Viking Atletik har med sin rekordstore medlemsskare arrangeret rekordmange begivenheder. Det er godt kæmpet og forståeligt, at foreningen sadler lidt om.

Viking Atletik er øens største idrætsforening målt på medlemmer. Foreningen tjener penge til sit virke gennem afholdelse af løb og vandringer af forskellig art. Gennem tiden har folkemasser på Bornholm myldret til de mange begivenheder, som har skabt fælles idrætsoplevelser og sunde aktiviteter.

Det har været godt for Viking Atletik og for Bornholm med de mange begivenheder. Desværre udvikler tiden sig, og ikke alle arrangementer er lige så populære, som de var engang. Det kan man tydeligt læse i deltagerantallet, hvor der kommer færre nu end tidligere.

Derfor har Viking Atletik besluttet at stoppe en række af deres arrangementer, som enten lukker eller flyttes til andre arrangører.

Det er umiddelbart trist, at en begivenhed stopper. Men det er samtidig skønt, at Viking Atletik tænker langsigtet eller strategisk og sparer kræfter på de begivenheder, der blot dræner klubbens frivillige kræfter uden at fylde kassen med kroner eller sindene med løbsglæde i stor stil.

Værn om ildsjælene og brug deres kræfter fornuftigt. Det giver mening – ligesom det giver mening samtidig at tænke morgendagens begivenheder ind i den langsigtede planlægning for at sikre Bornholm og Viking Atletik liv og kroner i kassen fremover. Hvad er den næste store aktivitet, der kan samle hundreder eller tusinder til idrætsoplevelser sammen?

Det er rettidig omhu, som trods det umiddelbare triste udkomme er fornuftigt og godt for de fleste af os.