Under jorden på Bornholm hos Laksene

Under jorden på Bornholm hos Laksene
eter Sonnes postbåd "Peter" for udgående fra Svaneke på vej til Christiansø, 1946. Fra bornholmskebilleder.dk
SYNSPUNKT | ABONNENT | 29. SEP 2023 • 20:00
Af:
Birgitte Borgen Müller Marcussen
Kongens Lyngby
SYNSPUNKT | ABONNENT
29. SEP 2023 • 20:00

Birgitte Borgen Müller Marcussen beder om hjælp til oplysninger i modstandsdatabasen.

Undskyld, at jeg udtrykker mig fordækt, men det var man nødt til under den nazistiske besættelse i 1940-1945.

Mennesker, der var aktive i modstandsbevægelsen, og mennesker, der i nazistisk opfattelse skulle udryddes fra jordens overflade, måtte gå "under jorden" hos mennesker, der var villige til at skjule dem og villige til at hjælpe dem videre til Sverige.

Det er almindeligt kendt, at en af flugtruterne gik over Øresund, men mindre kendt er det, at en af flugtruterne gik over Bornholm og Østersøen til Sverige. Et netværk af modstandsfolk, der hjalp flygtninge, brugte selv dæknavnet "Laksene".

Eftertiden har oprettet en database over modstandsfolk. Enhver kan gå ind på modstand.natmus.dk og under quiksøgning indtaste ordet Laksene. Så dukker 23 navne op. Tre af navnene er på københavnere, resten er bornholmere og folk på Christiansø.

I mit indsamlingsarbejde omkring russertiden er jeg stødt på efterkommere af "Laksene" og har skrevet ned, hvad jeg har fået at vide. Det er mit indtryk, at alle "Laksene" er gået bort, men at deres efterkommere efter krigen har fået noget at vide – ganske vist meget lidt.

En efterkommer fortæller mig, at da Jørgen H. Barfod havde indsamlet viden om modstandsbevægelsen på Bornholm, blev der lindet lidt på låget, men ikke meget. Jeg får også indtrykket af, at "Laksene" efter krigen betragtede hinanden som særdeles gode venner, så næste generation fik indblik i denne vennekreds.

Barfods indsamlingsarbejde blev offentliggjort i Bornholmske Samlinger (II. række- 9. bind) i 1976. En systematisk sammenligning mellem modstandsdatabasen og Jørgen Barfods bog viser, at databasen er udarbejdet på grundlag af Barfods indsamlingsarbejde.

Men der mangler noget i modstandsdatabasen. Der mangler en præcis angivelse af persondata på hver enkelt af "Laksene". Nogle har i databasen end ikke et fødselsår, nogle har fejl i personnavnet, nogle er angivet med en bopæl, der er misvisende, og dødsårene er ikke føjet til. Muligvis er nogle af "Laksene" faldet uden for Barfods indsamlingsarbejde.

Modstandsdatabasen ved følgende om "Laksene": E.A. Abitz, Ole Bidstrup (1923-2012), Karlo Andreas Dam (1909-1993), Aksel Hansen, Harald Hansen, Johannes Hansen (1901-1968), Ole Holm (1910-), Viggo Holm, Jens Peter Jakobsen (1903-2001), Niels Anker Kofoed, Asger Kure, (1899-), Ejvind Køhlert, Anker Madsen, Holger Edmund Molander (1921-1986), Poul Møller, Petersen, Peter Sonne (1903-1978), Helga Stephania von Stemann (1892-), Jørgen Stender (1906-), Richard J. Thomsen.

En opgave

Her er en opgave for nutidens bornholmere. Vi bør ikke acceptere, at den bornholmske historie om flugthjælpen bliver gjort tavs. Jeg appellerer derfor til alle, der har kendskab til persondata på "Laksene", at aflevere data og fotos til Bornholms Ø-arkiv. Hvis vores fælles anstrengelser lykkes, vil vi kunne få en udbygget modstandsdatabase med fyldestgørende persondata.

Som eksempel på ufuldstændig angivelse i databasen kan nævnes Niels Anker Kofoed.

Hans rigtige navn var Niels Andersen Koefoed. Han levede fra 1902 til 1963. Han ejede Store Almegaard i Knudsker. Da gården blev omdannet til Almegårds Kaserne, købte han Eskildsgård i Pedersker (Søndre Landevej 186) (Kilde: Sønnen Hans Conrad Koefoed).

Alle henvendelser angående informationer eller fotomateriale modtages af Bornholms Ø-arkiv.

Men de manglende informationer om bornholmerne må være nutidens historiske ansvar. Oplysningerne i modstandsdatabasen bør være fuldstændige og retvisende. Hvis vi alle bruger Bornholms Tidendes sammenhold, kan vi nå det endnu.