Gravgaard: Folkeskolen kræver akut opgradering

Gravgaard: Folkeskolen kræver akut opgradering
LEDER | 28. SEP 2023 • 05:30
LEDER
28. SEP 2023 • 05:30

Vi kan ikke ignorere, at mere end hver femte elev ikke består i dansk eller matematik på Bornholm.

Noget var galt i de bornholmske folkeskolers afgangsklasser sidste år. Mere end hver femte, og på en enkelt skole næsten hver tredje elev i 9. klasse, bestod ikke de to vigtige fag, matematik og dansk. Heldigvis er der 10. klasse, efterskole og de øvrige ungdomsuddannelser, der kan være en vej videre for dem, så spillet er ikke tabt endnu. Men det er virkelig dårlige odds, vi sender vores unge mennesker ud i verden med efter ti års skolegang. En dumpet-karakter i matematik og eller dansk kan vi ikke være bekendt.

Covid-19 har uden tvivl udfordret undervisningen og stjålet en vigtig del af denne årgangs skolegang. Men på landsplan er det kun halvt så mange børn, der er endt i samme situation som vores børn på Bornholm.

Procentregning kan hurtigt give et misvisende billede, fordi en lille klasse med en håndfuld dumpede elever skaber en voldsom dumpeprocent. Men tallene dækker over alle 9. klasses elever på Bornholm i sommer. Vi kan simpelthen ikke være det bekendt, at hver femte ikke har fået tilstrækkeligt udbytte af deres ti års skolegang primært på Bornholm.

Heldigvis bliver situationen taget alvorligt af både administration og politikere. En enkelt årgang kan måske gå skævt, men det er børn og mennesker, det handler om, og de må ikke gå skævt. Det har vi som samfund et ansvar for at sikre.

De bornholmske skolelærere og -ledere knokler næsten alle hver eneste dag for at sikre vores børn en vigtig og god start på livet. Men når så mange dumper, så gør vi noget forkert.

Derfor bør vi tage situationen meget alvorligt og hurtigst muligt lære af andre skoler, der ikke er i denne triste situation.

Det er det eneste, vi kan være bekendt over for næste generation og vores samfund.

Denne opgave kræver, at vi alle går sammen om at løse problemet. Lad os engagere os i diskussionen om uddannelseskvalitet, støtte vores skoler og presse myndighederne til at træffe de nødvendige foranstaltninger. Vi har brug for et uddannelsessystem, der forbereder vores unge mennesker til succes i livet, uanset hvor de kommer fra.