Gravgaard: De Små Børns Bornholm kan blive stort

Gravgaard: De Små Børns Bornholm kan blive stort
LEDER | 4. OKT 2023 • 05:30
LEDER
4. OKT 2023 • 05:30

Egmont Fondens indsats for at hjælpe de bornholmske børn fortjener stor ros. At projektet nu ser ud til også at have positiv effekt er skønt for Bornholm og vores børn.

På Bornholm har vi store udfordringer med vores børns trivsel og muligheder. Det nationale Forsknings- og Analysecenter, VIVE, har netop evalueret projektet De Små Børns Bornholm, der gennem ni indsatsområder med støtte fra Egmont Fonden forsøger at forbedre forholdene for næste generation. Projektet er på rette spor.

I evalueringen fremgår det, at Bornholm stadig adskiller sig fra resten af landet med dårligere forhold for deres børn. Flere børn vokser op i familier, hvor der er økonomiske udfordringer, og mange forældre er afhængige af overførselsindkomster. Samtidig klarer Bornholms børn sig relativt dårligere i skolen, som vi også lige har set med 9. klassernes eksamenskarakterer i sommer. Dette er en bekymrende udvikling, som vi ikke kan lade fortsætte.

Heldigvis viser evalueringen, at De Små Børns Bornholm ser ud til at have en positiv effekt på vores børns liv. Initiativet har et klart mål: At styrke og gentænke den kommunale og kasseopdelte indsats for småbørnsfamilier på Bornholm. Målet er at skabe de rette betingelser med fokus på barnet frem for systemet, så flere børn kan trives, lære og udvikle sig. Dette er en opgave, der kræver samarbejde på tværs af faggrupper og sektorer, og Bornholms Regionskommune har taget udfordringen godt op og har gjort det rigtig godt.

Evalueringen af programmet viser, at de ni iværksatte indsatser er blevet startet og viser tegn på at virke både på den korte og mellemlange bane. Det er virkelig godt, at programmet har potentiale til at gøre en positiv forskel for småbørnsfamilierne her på Bornholm.

Desværre er det endnu for tidligt at vurdere, om projektet virkelig har den virkning, som vi ønsker, da evalueringen også viser, at alle de udfordrende områder desværre stadig er en udfordring for os.

Egmont Fonden fortjener ros for deres foreløbige engagement og støtte til dette initiativ. Det er et eksempel på, hvordan private organisationer kan bidrage til at løse udfordringerne her på Bornholm.

Programmet "De Små Børns Bornholm" repræsenterer en vision for en bedre fremtid for Bornholms småbørn. Det er en vision, der er værd at støtte og arbejde for. Egmont Fonden og kommunen spiller en nøglerolle i at ændre udviklingen. Men resten af os skal også passe godt på øens børn og bidrage med tryghed og hjælpsomhed, så vores bornholmske samfund kan udvikle sig positivt.DAGENS ELUDSIGT BORNHOLM
DET FRIE VALG / 22-02-2024 / ELPRIS+SPOTTILLÆG / AFGIFTER / NETTARIF

Torsdag eftermiddag, fredag morgen: Gode priser efter midnat. Gode som i meget, meget, meget lave. Mellem kl. 00 - 06 koster el 1,45 kr./kWh alt inkl. i gennemsnit. Det er cirka 2,45 kr./kWh billigere end kogespidspriserne kl. 17-18-19-20. Så flyt dit forbrug og få en yderligere besparelse. Opdateret kl. 13.14. Næste opdatering kl. 00.14.

Bornholms energi og forsyning