Flere kan med fordel gøre som Bornholm

Flere kan med fordel gøre som Bornholm
De Små Børns Bornholms arbejde for et godt børneliv på Bornholm kan inspirere resten af landet, mener Vive – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Arkivfoto: Berit Hvassum
NYHED | 2. OKT 2023 • 07:22
Henrik Nielsen
Journalist
NYHED
2. OKT 2023 • 07:22

Resten af landet kan lade sig inspirere af de resultater, De Små Børns Bornholm har skabt.


Siden 2020 har De Små Børns Bornholm afprøvet nye metoder, så øens små børn kan få den bedst mulige start på tilværelsen. Mandag offentliggør Vive – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd en rapport, der viser, hvilken effekt indsatsen har på børn, familier og ansatte i regionskommunen.

– Man kan godt se lidt misundeligt til Bornholm, og stille spørgsmålet: Hvordan er I dog kommet i mål med det her? Flere kan med fordel gøre som jer. Vi bliver nødt til at tænke på andre tilgange også – ud over de traditionelle bogstavforkortelser. Tryghed, samarbejdskraft og fleksibilitet er vejene frem, siger projektchef Niels Peter Mortensen fra Vive i en pressemeddelelse.

De Små Børns Bornholm vender måden at lave kommunale indsatser på børneområdet på hovedet og involverer både kommunale medarbejdere på området og civilsamfundet, så man sammen kan skabe de bedste betingelser for små børns opvækst på Bornholm. Sammen med den enkelte familiebehandler, pædagog eller sundhedsplejerske vurderer familierne selv, hvad der er brug for. Derudover giver programmet plads til, at faggrupper mødes på tværs og udveksler ideer og inspiration til gavn for børn og familier.

– Det kan føles som om, vi er ved at hacke et system. Vi skaber en bevægelse, der gentænker måden en kommune typisk handler på, blandt andet ved at udvide rammen for, hvordan vi kan hjælpe og støtte små børn og deres familier, siger programleder Dorthea Funder Kaas fra De Små Børns Bornholm.

Nogle gange kan det være konkrete ting, som at sundhedsplejersken besøger familien i hjemmet sammen med pædagogen fra barnets kommende vuggestue eller dagpleje, fortæller hun.

Sammen om udviklingen

Hos Vive har Niels Peter Mortensen fulgt projektet på nært hold, og han er imponeret over resultaterne og ikke mindst potentialerne.

– Andre kommuner kan især lade sig inspirere af at lade de fagprofessionelle komme med ind i maskinrummet og lade dem hjælpe med at tilrettelægge og opfinde nødvendige indsatser, som kan komme borgere til gavn. Man kan komme nogle meget bedre steder hen, når man vil være sammen om udviklingen, siger han.

Til nytår udløber De Små Børns Bornholms nuværende programperiode, men der er stor interesse for at bevilge penge til at fortsætte det gode arbejde. Den første periode har været finansieret af en millionbevilling fra Egmont Fonden, og målet er, at programmet på sigt skal være økonomisk bæredygtigt og kunne drives af kommunen som en naturlig del af del af børneindsatsen.

De Små Børns Bornholm er forankret i regionskommune og drives i samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS. Onsdag er der gå hjem-møde i aulaen på rådhuset på Snorrebakken, hvor Vive vil præsentere hovedkonklusioner fra rapporten for relevante medarbejdere.


De Små Børns Bornholm

Et samlet og helhedsorienteret program for alle 0-6-årige børn på Bornholm.

Formålet er at styrke, gentænke og videreudvikle den samlede kommunale indsats for småbørnsfamilier på øen, så endnu flere børn får de rette betingelser for at trives, lære og udvikle sig.

Fokus er både på at løfte børnene her og nu, varigt at ændre tilgangen til de små børn på Bornholm og på sigt i andre kommuner.

Egmont Fonden har bevilget finansiering af projektet i en fireårig periode.

I De små børns Bornholm er der forskellige indsatser fordelt på fire spor:

•Tidlig indsats og opsporing (fokus på styrket indsats overfor gravide og nybagte forældre)

•Dagtilbudsindsatsen (fokus på et kvalitetsløft af dagtilbud og styrket samarbejde mellem bl. a. sundhedspleje og dagtilbud)

• Myndighedsarbejdet (fokuserer på tværfagligt samarbejde)

• Netværk og civilsamfund (fokus på styrket samarbejde med civilsamfundet og det nære lokalmiljø).

Kilde: De Små Børns Bornholm