Du misser pointen, Espersen

Du misser pointen, Espersen
Bornholms Havvinds visualsering af vindmøller set fra Snogebæk.
KOMMENTAR | ABONNENT | 15. NOV 2023 • 19:00
Af:
Steffen Olsen
Lynggårdsvej 15
Allinge
KOMMENTAR | ABONNENT
15. NOV 2023 • 19:00

Steffen Olsen afslutter sine "penneven-skriverier" med dette læserbrev.

I et indlæg onsdag den 8. november påstår Henrik Espersen nu, at jeg mener, det går lige så godt for Ørsted og Vestas som for Mærsk. Utroligt hvad man skal læse. Hvis ellers Henrik Espersen ville gøre sig den ulejlighed at sætte sig ind i hvad jeg skriver, så er det ikke en påstand jeg kommer med, så det er usandt og manipulerende. Desværre har Henrik Espersen slet ikke forstået pointen.

Sagen er, at Mærsk i forbindelse med deres 3. kvartalsregnskab kommer med nogle meget dystre udmeldinger. Omsætningen er i 3. kvartal i år faldet til næsten det halve i forhold til 3. kvartal sidste år, altså er efterspørgslen på søtransport noget nær i frit fald. Mærsk er i gang med at nedlægge 10.000 stillinger. Aktiekursen var i januar måned sidste år 25.000 og nu er den omkring 10.000. Det er et drastisk fald, også selvom der reguleres for udlodning.

Med disse udmeldinger skriver jeg videre, at vi er godt i gang med en økonomisk nedtur, måske en recession. Renten er steget 5 procent, og efterspørgslen efter el er faldende med deraf faldende elpriser. Jeg skriver videre, at Ørsted, Vestas og Mærsk er meget konjunkturfølsomme. Dermed mener jeg, at nedturen i de tre aktier hovedsageligt skyldes den økonomiske nedtur på verdensplan. Det går op og det går ned. Vi har lige haft en god periode med nul procent i rente og tårnhøje elpriser. Henrik Espersen er nødt til at vurdere havmøllernes økonomi over en længere periode og ikke nøjes med et dårligt tidspunkt her og nu.

Hvad får Espersen så ud af det? Han skriver en masse om at det går bedre for Mærsk end for Ørsted og Vestas. Ja, det er sikkert rigtigt, men det er jo slet ikke det, der er pointen, godt gået.

Visualiseringerne

Jeg har ikke kunnet forstå, hvorfor Henrik Espersen hele tiden har påstået, at visualiseringerne er skønmalerier.

Henrik Espersen har nævnt tre eksempler på visualiseringer, som jeg vil kommentere enkeltvis.

Bornholms Havvinds kystnære havmøller: Her er det tilsyneladende gået helt galt for Espersen. Han vil sætte tyske møller op i Danmark, og den går jo ikke. Sagen er jo, at der er forskellige regler for vindmøller i Tyskland og Danmark. I Tyskland skal vindmøller have både gule og røde farver, det skal de ikke i Danmark. Derfor er der i visualiseringerne vist møller med en ensfarvet lysegrå farve. Men af uforklarlige grunde vil Espersen have, at møllerne skal vises med både gule og røde farver. Espersen bliver nødt til at acceptere de danske regler, og derfor bliver møllerne vist som det, Espersen kalder ”utydelige farveløse havmøller”.

Jeg har fulgt arbejdet med udarbejdelsen af visualiseringerne og kan bekræfte, at der er brugt ægte fotos, som der ikke er ændret i, hverken i farver eller møllernes placering og proportioner. Jeg kan derfor bekræfte, at visualiseringerne er retvisende. Det eneste der kan siges er, at de lys, som der skal være ude på havet, ikke er med i visualiseringerne. Det er de samme lys, som i dag sidder på Tornbygård-møllerne, så de vil ikke virke dominerende på den afstand.

Energistyrelsens energiø: Her er også vist havmøller med en ensfarvet lysegrå farve i fuld overensstemmelse med de danske regler. Jeg har ikke haft adgang til beregningerne og kan derfor ikke bekræfte yderligere, men jeg vurderer visualiseringerne til at være retvisende.

Energinets transformerstation/landanlæg: Mig bekendt laves visualiseringer af møller og bygninger på hver sin måde. Jeg har derfor ikke kendskab til disse beregninger og har af den grund på intet tidspunkt udtalt mig om det. Henrik Espersen afstår imidlertid ikke fra at skrive: ”Steffen Olsen påstår, at bornholmerne ikke udsættes for propaganda med skønmaleri af transformerstationen.” Da jeg ikke har udtalt mig om det, er dette udsagn naturligvis usandt.

Afslutningen

Umiddelbart vil jeg vurdere, at det havde været formålstjenstligt, hvis Henrik Espersen havde taget kontakt med os i initiativgruppen. Så kunne vi drøfte tingene igennem og få fjernet de værste misforståelser.

I stedet for valgte Henrik Espersen at skrive i Bornholms Tidende. Specielt i sit første indlæg kommer Henrik Espersen med nogle provokerende udsagn, hvor han blandt andet skriver: ”Derfor tak til Energistyrelsen for afslag på Bornholms Havvinds misforstået blåøjede miljøinvestering”.

I øvrigt ser det ud til, at vi er blevet enige om alle de andre punkter. Da Henrik Espersen ikke har ønsket at svare på de sidste tre spørgsmål, som jeg stillede i sidste indlæg, ser det ud til at emnet er udtømt og vores ”penneven-skriverier” kan derfor stoppe.