Det er galimatias

SYNSPUNKT | ABONNENT | 26. MAJ 2023 • 19:32
Af:
Palle Jæger
Ågården 4
Rønne
SYNSPUNKT | ABONNENT
26. MAJ 2023 • 19:32

Ved en flytning af biblioteket til Dams Gård er der ingen parkeringspladser og ringe lokaleforhold set i lyset af de ideelle lokaleforhold, biblioteket råder over i dag.

Kære chefredaktør Kristoffer Gravgaard.

Din leder i avisen om at flytte biblioteket i Rønne er simpelt hen galimatias. Vi har et af Danmarks bedst konstruerede og placerede biblioteker, der har det nødvendige antal parkeringspladser, når der er flere end 150 deltagere i mødelokalerne.

Ved en flytning til Dams Gård er der ingen parkeringspladser og ringe lokaleforhold set i lyset af de ideelle lokaleforhold, biblioteket råder over i dag.

I forvejen har Store Torv i Rønne alt for få parkeringspladser. Personalet på færgerne i Rønne Havn kan ikke længere gratis parkere ved havnen, når de skal på arbejde. Flere ansatte har fortalt mig, at de parkerer oppe i byen, hvor det er gratis, og vandrer derpå til havnen for at gå på arbejde. Rønne bys store problem er blandt andet manglen på parkeringspladser.

Kommunalbestyrelsens fejl har blandt andet været, at de har solgt Østre Skole til indretning af boliger, og dette projekt er af køber foreløbigt stillet i bero. Kommunalbestyrelsen skulle i stedet have tilbudt Bornholms Museum at flytte det kulturhistoriske museum til Østre Skole. Så havde museet fået en central placering i byen og tillige fået plads til magasiner og depoter. Hertil kommer, at museet også ville få rigeligt med parkeringspladser.

I øvrigt mener jeg, at Bornholm har Danmarks smukkeste kunstmuseum, der uvægerligt bliver ødelagt ved den planlagt tilbygning. Samtidig risikerer man, at besøgstallet vil blive reduceret, når kunstmuseets udseende bliver negativt ændret ved tilbygninger.

DAGENS ELUDSIGT BORNHOLM
DET FRIE VALG / 03-12-2023 / ELPRIS+SPOTTILLÆG / AFGIFTER / NETTARIF

Søndag eftermiddag - mandag morgen: Søndag nat nærmer vi os igen 2 kr./kWh. Priserne svinger lige omkring eller under 2,20 kr./kWh alt inkl. Det er mellem 00 og 06, at du kan hente en ekstra besparelse. Opdateret søndag 13.02. Næste opdatering 00.14.

Bornholms energi og forsyning