Silo i Rønne kan blive til boliger
Sådan er boligprojektet for siloen på Industrivej i Rønne illustreret i økonomi-, erhvervs- og planudvalgets dagsorden. Illustration fra BRK.dk

21. APR 2021 • 09:58 • AF HENRIK NIELSEN • GRATIS

Silo i Rønne kan blive til boliger

BYGGERI

Den tidligere DLG-silo på Industrivej i Rønne kan blive omdannet til boliger. Regionskommunen har modtaget en anmodning om planlægning for boliger i og omkring siloen, fremgår det af dagsordenen til onsdagens møde i økonomi-, erhvervs- og planudvalget. Bag ansøgningen står kommanditselskabet Dansk Retail II.

Projektet indbefatter, at den eksisterende silo omdannes til boliger, samt at der etableres tre punkthuse, grønne arealer og parkering på arealet.

Af sagsfremstillingen fremgår det, at projektet indeholder 3.000-3.500 kvadratmeter boligareal, hvoraf 1.800-2.000 kvadratmeter indrettes i den eksisterende silo. Ansøger ønsker også at undersøge mulighederne for andre funktioner i byggeriet, for eksempel restaurant og offentlige formål som sundhedshus eller lignende. Projektet indeholder 300-350 kvadratmeter areal til andre formål fordelt på øverste og nederste etage i siloen.

Ansøger oplyser ifølge kommunen, at der ikke er nogen, der har vist interesse i at benytte siloen til erhverv. Det er den kommunale administrations vurdering, at det vil være svært at finde erhvervsinteresser i siloen, og at boliger således kan være en mulighed for at udnytte bygningen. Dog kan placeringen af boliger på et areal, som er udlagt til erhvervsområde, være problematisk.

Positivt stemt

Projektet er lokalplanpligtigt og forudsætter en ændring af kommuneplanen, da området er beliggende i et erhvervsområde. Indretning af boliger i erhvervsområdet vil få konsekvenser for, hvilke miljøgodkendelser nabogrundene kan opnå.

En indledende screening for miljøkonflikter viser, at de nuværende virksomhedsaktiviteter i området omkring siloen ikke vil blive signifikant påvirket af boligbyggeriet. Der vil dog være væsentligt forringet mulighed for at opnå miljøgodkendelse, hvis en virksomhed ønsker at lave udvidelser, der afleder mere støj, støv eller lugt.

For at kortlægge mulige konflikter har regionskommunen holdt individuelle dialogmøder med de påvirkede nabovirksomheder. Virksomhederne er generelt positivt stemt overfor ansøgningen, da de ønsker udvikling af området og ser en potentiel yderligere kundegennemstrømning som et stort aktiv. Dog er der også generelt en bekymring over at blive begrænset og understregning af, at deres nuværende virke ikke må begrænses.

Administrationen vurderer, at de bekymringer, der er blevet udtrykt ved dialogmøderne, ikke forhindrer projektet, men at det er aspekter, der kan håndteres i den videre planlægning.

Første skridt bliver at indkalde ideer og forslag forud for lokalplanarbejdet.
SENESTE NYHEDER

14. MAJ 2021 • 17:10 • GRATIS
Gæsten er klar med sommerens program
14. MAJ 2021 • 14:00NAVNE • GRATIS
Dødsfald
14. MAJ 2021 • 13:39NAVNE • GRATIS
Lærer får pris for praksisorienteret undervisning

MEST LÆSTE BORNHOLM

14. MAJ 2021 • 11:43 • GRATIS
Butik i Gudhjem flytter
13. MAJ 2021 • 17:25 • GRATIS
Sildefesten er aflyst
14. MAJ 2021 • 07:20 • GRATIS
Lokal syp er med i finalen
14. MAJ 2021 • 10:56 • GRATIS
Tekniske problemer giver forsinkelser
14. MAJ 2021 • 17:10 • GRATIS
Gæsten er klar med sommerens program
Bornholms Tidende
Nørregade 11-19
DK-3700 Rønne
CVR Nr: 35244115

Tlf.: 5690 3000
E-mail: Redaktionen

Chefredaktion
Nanna Krogh (konstitueret chefredaktør)
nk@bornholmstidende.dk

Direktion
Kim Eland (adm. direktør)

Webmaster: Webmaster

Kontakt
Kontakt os
Abonnementsbetingelser
Cookie og privatlivspolitikHotline
Har du et tip eller hastende
redaktionelle henvendelser uden
for kontortid er du velkommen til at bruge linket her:Tip avisen.

© Copyright 2021 Bornholms Tidende.