René Danielsson presser på men plan om sundhedshus står stadig stille

SUNDHEDSHUS | BORNHOLM | GRATIS
24. JUN 2021 • 19:30
Jakob Marschner
Journalist

René Danielsson presser på men plan om sundhedshus står stadig stille

Hvilke af kommunens sundhedstilbud kan med fordel flytte ind i et nyt stort sundhedshus, som læger og tandlæger på Bornholm ønsker at skabe i Rønne? Og hvordan kan kommunen ellers understøtte et nyt, stort, samlet sundhedstilbud på Bornholm?

Det søgte René Danielsson (DF) at finde et flertal for at forpligte kommunen på at finde ud af, da kommunalbestyrelsen mødtes torsdag aften. Men kun Venstrede og Bornholmerlisten støttede ham, og i stedet skal kommunalbestyrelsen nu have en redegørelse for forløbet omkring sundhedshuset, der foreløbig er endt med, at initiativtagerne har indstillet dialogen med kommunen.

– Det var en friløber for kommunen. Man skulle bare sparke bolden i mål. Alligevel er de gode mennesker bag det her projekt nu valgt at trække stikket, sagde René Danielsson.

– Hvorfor skal vi have en redegørelse for, hvad der er sket i forløbet? Det er da væsentligt mere interessant, hvordan kommunen kan være med til at understøtte det her initiativ, sagde han.

– Her var der mulighed for at tiltrække 150 millioner kroner udefra. Mn nu er der en proces i gang, og den håber jeg bare bliver bedre end den, som vi har haft indtil nu. Lige nu sidder der nogle mennesker og føler sig bondefanget, sagde René Danielsson.

Socialudvalgets formand Bjarne Hartung Kirkegaard prøvede at begrunde, hvorfor socialudvalget ikke havde arbejdet mere aktivt for at finde kommunale sundhedsaktiviteter at flytte ind i sundhedshuset. Initiativtagerne efterlyste, at kommunen investerede i projektet, fordi det så ville blive lettere at trække private investorer til.

– Jeg kan konstatere, at der også fra Region Hovedstadens side for nylig er blevet meldt ud, at det er rigtig, rigtig svært at lægge nogle af Bornholms Hospitals funktioner over i et sundhedshus, begrundede han desuden det i øjeblikket strandede projekt, sagde han.

– Sundhedshus-projektet har været lidt bagvendt og bag lukkede døre. Lige præcis derfor er det godt med en redegørelse for, hvad der er sket, begrundede Bjarne Hartung Kirkegaard (KD).

– Det skal give mening, både for investorerne, initiativtagerne og kommunen, hvis det skal blive til noget. Og det kunne jeg ikke få øje på, at projektet her gav, sagde Leif Olsen (SF).

– René, du antyder, at kommunen ikke har prøvet. Og det er efter min bedste overbevisning ikke rigtigt, tilføjede han.

– Jeg er ikke imod et sundhedshus som sådan. Men jeg har jo lyttet til, hvad Region Hovedstaden siger om, at det kan få konsekvenser for vores hospital, sagde Kirsten Wendell (S).

– Vi ville også sætte os for en meget dyr husleje i en årrække, og for mig er det fuldkommen uacceptabelt at bruge borgernes penge på den måde, sagde hun.Flere nyheder