Kan du få gratis influenzavaccine? Tjek det her
Arkivfoto: Berit Hvassum

SUNDHED | BORNHOLM
24. SEP 2021 • 19:10

Kan du få gratis influenzavaccine? Tjek det her

Rammerne for influenzasæson 2021-22 i forhold til det gratis tilbud til visse risikogrupper ligner på mange måder forholdene fra sidste år. Der er dog få nye forhold, som det er værd at gøre opmærksom på.

Det oplyser Rikke Hjorth Westh, formand for de praktiserende læger på Bornholm, i en pressemeddelelse, som videre oplyser om de nye forhold:

• At der benyttes to typer influenzavacciner. En 4-valent højdosis og en 4-valent influenzavaccine. Den 4-valente højdosis influenzavaccine er til ældre på 82+-årige (fyldt 82 år inden den 15. januar 2022) og til 65+-årige (fyldt 65 år inden den 15. januar 2022), som bor på plejehjem med videre. Alle øvrige risikogrupper tilbydes den 4-valente influenzavaccine.

• At influenzavaccination til personer med kronisk sygdom med videre nu omfatter personer med svær overvægt, hvor BMI>35, tidligere var kriteriet BMI>40.

• At influenzavaccinerne i de første tre uger af vaccinationsperioden (1.-22. oktober 2021), er forbeholdt vaccination af risikogruppen. Det vil sige, at borgere, som ikke er omfattet af risikogrupperne, ikke bør vaccineres i denne periode. Dette for at sikre tilstrækkelig med vacciner, trods at SSI i år har indkøbt flere.

 

Risikogrupper

• Personer, der er fyldt 65 år inden den 15. januar 2021.

• Førtidspensionister.

• Kronisk syge med følgende lidelser, efter en lægelig vurdering:
o Kroniske lungesygdomme.
o Hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk).
o Diabetes 1 eller 2.
o Medfødt eller erhvervet immundefekt.
o Påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft.
o Kronisk lever- og nyresvigt.
o Andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.


• Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.

• Svært overvægtige (vejledende BMI > 35)efter lægelig vurdering.

• Alle gravide i 2. eller 3. trimester.

• Husstandskontakter til personer med medfødt eller erhvervet immundefekt kan efter lægelig vurdering tilbydes vaccination. Ved husstandskontakter forstås medlemmer af husstanden samt personer med lignende tæt kontakt.

• Personale i sundheds- og plejesektoren, der har opgave med pleje, omsorg og behandling af borgere, som er i særlig risiko for et alvorligt forløb med influenza, herunder:
o Læger.
o Sygeplejersker/Farmaceuter.
o Kiropraktorer.
o Tandlæger.
o Afspændingspædagoger.
o Bandagister.
o Bioanalytikere.
o Ergoterapeuter.
o Fysioterapeuter.
o Jordemødre.
o Kliniske diætister.
o Optometrister.
o Radiografer.
o Audiologiassistenter.
o Farmakonomer.
o Fodterapeuter.
o Neurofysiologiassistenter.
o Tandklinikassistenter.
o Tandplejere.
o Tandteknikere.
o Beskæftigelsesvejledere.
o Plejere.
o Plejehjemsassistenter.
o Social- og sundhedsassistenter.
o Social- og sundhedshjælpere.
o Psykologer.
o Lægesekretærer.
o Sundhedsservicesekretærer.
o Portører.
o Paramedicinere.
o Ambulancebehandlere.
o Ambulanceførere.

Influenza vaccination bør foretages hos den praktiserende læge hvis muligt.

 

 Flere nyheder