Foreslåede kvoter vil ramme fiskere på økonomien
Det vil få økonomiske konsekvenser for erhvervsfiskerne, hvis ministerrådet følger EU-kommissionens anbefaling og reducerer kvoterne for sild og torsk i Østersøen. Det vurderer Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Arkivfoto: Berit Hvassum

FISKERI | BORNHOLM
27. SEP 2021 • 14:30
Henrik Nielsen
Journalist

Foreslåede kvoter vil ramme fiskere på økonomien

EU-kommissionen anbefaler reduktioner i både silde- og torskekvoten. Der foreligger ikke nogen anbefaling for laks endnu.

Et ministerrådsmøde i oktober skal fastlægge fiskerikvoterne for 2022. Forud for mødet har EU-Kommissionen fremlagt et forslag, der omfatter reduktioner i både silde- og torskekvoten i Østersøen. Begge dele vil have negative økonomiske konsekvenser for de berørte fiskere.

Det fremgår af et notat, som Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har sendt til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

I den vestlige østersø anbefaler kommissionen en reduktion af sildekvoten fra 1.575 til 788 ton, der kun må fanges som bifangst. 14 procent af denne kvote går ifølge anbefalingen til danske fiskere. I den centrale del af Østersøen anbefaler kommissionen mere end en halvering fra 97.551 til 44.709 ton. Den danske andel udgør 2,2 procent.

"De foreslåede reduktioner af kvoterne for sild i den vestlige og centrale østersø vil have negative økonomiske konsekvenser for de berørte fiskere. Konsekvenserne afhænger dog af kvoteudnyttelsen af bestandene," skriver ministeriet i sit notat.

Ingen anbefaling for laks

For torsk lægger EU-Kommissionen op til at bevare den nuværende kvote på 595 ton i den østlige Østersø, og det må stadig kun være bifangst. 22,9 procent skal ifølge anbefalingen gå til Danmark. I den vestlige del af Østersøen anbefaler kommissionen en reduktion på 92 procent fra 4.000 til 324 ton, også der som bifangst. Danmarks andel udgør 43,6 procent.

"Den foreslåede kvotereduktion for torsk i den vestlige østersø vil have store negative økonomiske konsekvenser for berørte fiskere", bemærker ministeriet.

Ifølge anbefalingen kan kvoterne for rødspætte og brisling fortsætte uændret. Det er endnu usikkert, hvad kommissionen anbefaler i forhold til laksefiskeri. I år har Danmark 20,7 procent af en kvote på 94.496 laks.

Af notatet fremgår det, at det internationale rådgivningsorgan Ices har fremlagt sin rådgivning, som for Østersøen er ingen fangst af laks i både det kommercielle og det rekreative fiskeri i 2022. Kommissionen forventes herefter snarest at fremlægge sit forslag til laksekvoter, skriver Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Der er ministerrådsmøde for landbrug og fiskeri den 11. til 12. oktober.Flere nyheder