Borgmester vil ændre spærretid til retningslinjer
Foto: Jacob Jepsen

POLITIK | RØNNE | GRATIS
9. JUL 2021 • 10:19
Af: Henrik Nielsen/Ritzau

Borgmester vil ændre spærretid til retningslinjer

Står det til borgmester Thomas Thors (S), bliver den planlagte spærretid forud for kommunalvalget i november ændret til retningslinjer. Samtidig understreger han, at ansatte i kommunen har deres fulde ytringsfrihed, så længe de udtaler sig på egne vegne.

Han vil fremlægge et forslag til politisk behandling, hvor han lægger op til, at kun kommunens direktion, centerchefer og kommunens kommunikationsmedarbejder udtaler sig på kommunens vegne.

I hans forslag vil medier og politikere ikke have adgang til kommunens institutioner og enheder i tre måneder op til valget, medmindre det på forhånd er aftalt med den kommunale direktion eller centerchefer. Politikere skal dog kunne varetage deres tilsynspligt.

Hvordan de endelige retningslinjer bliver, kommer an på en politisk behandling.

Samtidig gør han det klart, at han var orienteret om den oprindelige udgave af spærretiden. Da det gik op for ham, at meldingen fra den kommunale direktion blev opfattet mere rigid, end han havde forstået den, var det vigtigt for ham at bløde den op. Derfor fremlægger han sit eget forslag. Det sker i enighed med kommunaldirektør Johannes Nilsson.

Roger Buch

Forskningslektor Roger Buch, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, har fulgt sagen fra Bornholm og er stærkt kritisk over for retningslinjerne.

Han mener, at reglerne – uagtet borgmesterens oplæg til justeringer – fortsat er en "urimelig begrænsning af mediernes arbejdsvilkår" op til kommunalvalget.

Der er ifølge Roger Buch ikke andre eksempler på kommuner, der har en lignende restriktiv praksis for medier op til et kommunalvalg.

Han mener, at sagen kalder på handling på Christiansborg, så der kan fastsættes ensartede regler på området.

– De her diskussioner om mindre åbenhed forud for et kommunalvalg dukker op med jævne mellemrum. Det bør være de samme regler, der gælder overalt i landet i forhold til mediernes adgang, siger han.Flere nyheder