Ankestyrelsen skal vurdere spærretidens lovlighed
Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S) har bedt Ankestyrelsen om at vurdere, om der er anledning til at tage sagen om regionskommunens spærretid op til behandling. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen

SPÆRRETID | KØBENHAVN | GRATIS
13. JUL 2021 • 07:23
Henrik Nielsen
Journalist

Ankestyrelsen skal vurdere spærretidens lovlighed

Her i landet fører Ankestyrelsen tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, og nu beder indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S) styrelsen om at vurdere, om der er anledning til at tage sagen om regionskommunens spærretid op til behandling. Det fremgår af et svar til folketingsmedlem Anni Matthiesen (V).

Hun havde bedt ministeren om at redegøre for, hvorvidt det er udemokratisk, at Bornholms Regionskommune indfører såkaldt spærretid i tre måneder, og hvad han vil gøre ved det, hvis det er udemokratisk. Han blev desuden bedt om at redegøre for sin holdning til indholdet i den pressemeddelelse, der orienterede offentligheden om spærretiden, som begrænsede adgangen til kommunens medarbejdere og institutioner i de sidste tre måneder før kommunalvalget i november.

Tilstrækkelig anledning

Kaare Dybvad Bek indleder sit svar med at oplyse, at tilsynet med kommunerne varetages af Ankestyrelsen i første instans med Indenrigs- og Boligministeriet som overordnet tilsynsmyndighed. Der er tale om et retligt tilsyn, der fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Tilsynet kan ikke tage stilling til, om en kommune har handlet rimeligt eller hensigtsmæssigt. Det samme gælder spørgsmål om overholdelse af god forvaltningskik. Ankestyrelsen beslutter selv, om der er tilstrækkelig anledning til at rejse en tilsynssag.

Hvad ministeren selv mener om sagen, undlader han at svare direkte på:

"Da den pågældende sag potentielt kan blive en tilsynssag i Ankestyrelsen, som jeg efterfølgende vil kunne tage stilling til som øverste tilsynsmyndighed, finder jeg det allerede af den grund rigtigst at afholde mig fra at kommentere den konkrete sag", skriver han i sit svar til Anni Matthiesens to spørgsmål.

Udkast til retningslinjer

I stedet har Kaare Dybvad Bek bedt ministeriet om at oversende svaret til Ankestyrelsen, så den kan få lejlighed til at vurdere, om der er anledning til at tage sagen op til behandling.

Afslutningsvis bemærker ministeren, at han efter omtale i medierne den 9. juli har noteret sig, at der efter offentliggørelsen af pressemeddelelsen den 29. juni er fremlagt et udkast til nærmere retningslinjer for Bornholms Regionskommunes samarbejde med medier og politikere i perioden op til et partipolitisk valg, som skal behandles på et udvalgsmøde i kommunen.

Det var det udkast borgmester Thomas Thors (S) fremlagde på et pressemøde fredag.Flere nyheder