Flere afgange og billigere billetter topper ønskeliste

Flere afgange og billigere billetter topper ønskeliste
Flere afgange og billigere billetter kan ifølge en ny undersøgelse få flere bornholmere til at køre med bussen. Arkivfoto: Henrik Nielsen
NYHED | 29. NOV 2023 • 11:00
Henrik Nielsen
Journalist
NYHED
29. NOV 2023 • 11:00

Færre kører i kollektiv transport på Bornholm end i resten af landet. Det kan flere afgange og billigere billetter måske lave om på. Det viser ny undersøgelse fra Forbrugerrådet Tænk.

Mange vil nok kunne regne ud på forhånd, at billigere billetter og flere afgange er noget, der kan få potentielle buspassagerer til at lade bilen stå, og nu bekræfter en befolkningsundersøgelse fra Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk det. Undersøgelsen viser samtidig, at færre kører med kollektiv transport på Bornholm end i Danmark som helhed, og at BAT måske bør satse mere på pendlertrafik.

Undersøgelsen viser blandt andet, at under fem procent af bornholmerne kører med kollektiv transport ugentligt mod 25 procent i resten af landet. Her på øen bruger cirka 15 procent kollektiv transport mindst én gang om måneden, mens det i resten af Danmark er 44 procent.

I forhold til tilfredsheden så er bornholmere mere utilfredse med kollektiv transport i eget lokalområde end borgere i andre dele af landet. 42 procent her på øen er "utilfreds" eller "meget utilfreds" sammenlignet med 24 procent i resten af landet. Otte ud af ti nævner for få afgange som årsag til utilfredshed, og knap halvdelen nævner for høje priser. Billigere billetter og flere afgange er da også de to forhold, som flest bornholmere peger på, hvis de skal rejse mere med kollektiv transport, end de gør i dag. I det øvrige land er prisen den væsentligste årsag til utilfredshed, efterfulgt af for få afgange.

Flere ejer bil

Den kollektive transport kan kun opfylde transportbehov for knap hver tiende på Bornholm, og det gælder især i forhold til pendling til og fra arbejde og uddannelse. I det øvrige Danmark kan tre ud af ti få opfyldt deres transportbehov med kollektiv transport.

På baggrund af besvarelserne anbefaler Forbrugerrådet Tænks Passagerpulsen en række fokusområder: Busserne skal være mere attraktive for arbejdspendlere og for unge pendlere, bussen skal tilpasses behov både til og fra arbejde eller uddannelse, og Bornholm skal undersøge muligheder for etablering af flextrafik og undersøge transportbehov nærmere.

"Det bør undersøges nærmere, hvorfor så få bornholmere mener, at kollektiv transport kan opfylde deres transportbehov, særligt med henblik på pendling til/fra arbejde. Her vil vi opfordre til, at brugerne, for eksempel Bornholms Passagerforening, og virksomhederne/erhvervsforeningerne involveres", skriver Passagerpulsen.

Hele 30 procent af de deltagende bornholmere svarer, at de ikke vil bruge kollektiv transport mere end i dag, uanset om der bliver lavet forbedringer. I den øvrige del af Danmark er det kun 15 procent.

På Bornholm er der et højere bilejerskab end i resten af Danmark, og relativt flere har kørekort, og tre ud af fire bornholmere svarer, at der er aktiviteter, de ville have sværere ved at nå, hvis de ikke havde adgang til at køre bil. Det drejer sig om familiebesøg og fritidsaktiviteter, lægebesøg, indkøb og byture.

Tænk tager forbehold

101 personer på Bornholm har deltaget i undersøgelsen, som ifølge Forbrugerrådet Tænk kan hjælpe med et beslutningsgrundlag for politikere og andre, der har indflydelse på den kollektive transport. Når det er sagt, erkender rådet, at undersøgelsen ikke er fyldestgørende.

"Vi er bekendt med, blandt andet fra Bornholms Passagerforening, at sammenhængen mellem busserne på Bornholm samt færger og fly til og fra Rønne har stor betydning og opmærksomhed, særligt for de der pendler til/fra Bornholm. Denne undersøgelse dækker ikke den dimension, men primært den interne kollektive transport på øen", står der i forordet.

Af opsummeringen fremgår det desuden, at de 101 deltagere er 18 år og ældre. Elever i skolealderen og de første år af gymnasietiden er derfor ikke repræsenteret, hvilket bør tages i betragtning, når resultaterne vurderes.

"Det er vores opfattelse, at busserne på Bornholm i stor udstrækning er tilrettelagt med henblik på transport af netop denne brugergruppe", skriver Forbrugerrådet Tænk.

Alligevel mener rådet, at resultaterne giver et vigtigt fingerpeg om bornholmernes brug af og oplevelser med den kollektive transport på Bornholm.

Om undersøgelsen
Resultaterne bygger på tal fra Passagerpulsens befolkningsundersøgelse for 2023.

Der er 101 besvarelser fra Bornholm.

Dataindsamlingen har fundet sted 25. september – 6. oktober. Undersøgelsen er gennemført ved brug af spørgeskema udsendt via e-mail.

Metoden blev valgt, fordi ønsket har været at lave en kvantificerbar undersøgelse, der på en økonomisk forsvarlig måde nåede ud til et bredt udsnit af målgruppen. Samtidig sikrer metoden, at svarpersonerne kan deltage fuldstændigt anonymt, og at besvarelserne ikke påvirkes af, at svarpersonen eventuelt ønsker at være politisk korrekt overfor en interviewer.DAGENS ELUDSIGT BORNHOLM
DET FRIE VALG / 01-03-2024 / ELPRIS+SPOTTILLÆG / AFGIFTER / NETTARIF

Fredag: Jævnt kedelige og homogene priser resten af fredagen. Spring kogespidsen (kl. 17-21) over – den er dyr - hvis du kan. Ellers er det hip som hap. Prisforskellen denne fredag torsdag mellem det kvartalsfastsatte produkt til det variable timeprisprodukt er 21%.  Opdateret kl. 00.14. Næste opdatering kl. 13.14.

Bornholms energi og forsyning