Besluttet: Træbådelauget kan rykke ind i Remisen

Besluttet: Træbådelauget kan rykke ind i Remisen
Bornholms Træbådelaug kan flytte ind i Remisen på Rønne Havn til sommer. Om skaterne kan blive på arealet udenfor vil blive undersøgt. Arkivfoto: Jacob Jepsen
NYHED | 26. JAN 2023 • 18:31
Jakob Marschner
Journalist
NYHED
26. JAN 2023 • 18:31

Træbådelauget får tidsubegrænset lejemål i Remisen. Skaterne må blive udenfor bygningen.

Bornholms Træbådelaug kan rykke ind i Remisen på Rønne Havn. Det vedtog et flertal i kommunalbestyrelsen torsdag aften.

Kommunen stiller remisebygningen til rådighed for træbådelauget uden tidsbegrænsning og på en sådan måde, at kommunen ikke kan opsige aftalen i de første fem år. Både kommunen og træbådelauget vil herefter have en opsigelsesfrist på mellem to og tre år.

Dermed får de skatere, der i dag bruger arealet ved Remisen, ikke mulighed for at rykke indendørs i Remisen, når de regner. Skaterne kan derimod blive på arealet udenfor Remisen.

Samtidig står det nu også klart, at Bornholms Træbådelaug endnu ikke er sikret et bestemt beløb ud af de 500.000 kroner, som årets kommunebudget har sat af til træbådelaugets flytning til sommer. Flertallet i kommunalbestyrelsen vil først se, om træbådelauget kan skaffe penge andre steder fra og i så fald hvor mange.

De bærende kræfter i flertallet bag den måde at afgøre træbådelauget og skaternes indbyrdes konkurrence om Remisen bestod af Enhedslisten, Venstre og Socialdemokratiet: De samme tre partier, der i september gik sammen om årets kommunebudget.

Hvad der nu bliver den endelige løsning startede den 4. januar som et ændringsforslag stillet i natur-, miljø- og planudvalget af udvalgets forperson Helle Munk Ravnborg (EL). Hendes forslag blev støttet af både Venstre og Socialdemokratiet.

Torsdag i kommunalbestyrelsen sluttede også Konservative og Kristendemokraterne sig til, så flertallet endte på 17 stemmer mod 5. Dansk Folkeparti og Bornholmerlisten stemte imod, Bornholmerlisten kun med en stemme, ikke to, fordi Kirstine van Sabben (BL) var fraværende.

Fritids- og kulturudvalgets forperson Niclas Fick (EL) var glad for løsningen.

 – Skaterne kan blive, hvor de er nu. Der er opstået et indtryk af, at skaterne skal væk, men det er ikke korrekt. Træbådelauget ønsker ikke at råde over det areal, og jeg tror også, at der er en bred enighed i kommunalbestyrelsen om, at skaterne ikke har de allerbedste faciliteter. Så vi er stadig optaget af, hvordan vi kan understøtte et skatermiljø på bedste vis, sagde han.

– Skaterne har en plads, som de kan skate på. Det har de i dag, og det har de også i morgen, sagde borgmester Jacob Trøst (K).

– Træbådelauget kan blive i det område, hvor de er. Og skaterne får sådan set ikke dårligere forhold, end de har i dag, supplerede gruppeformand Søren Schow (V).

Dansk Folkeparti stemte imod, fordi partiet ønsker at gøre Remisen til permanent skaterpark og at give skaterne mulighed for også at komme indendørs.

– To gange har man stillet de her unge mennesker den her bygning i udsigt, og to gange har man pillet bevillingen væk. Så kjeg har svært ved at se, at kommunalbestyrelsen gerne vil understøtte et skatermiljø, sagde René Danielsson (DF).

– Jeg synes, at det er tomt at sige, at man gerne vil understøtte det gode børne- og ungdomsliv, når man her afliver det stort set eneste projekt, der har været for dem i flere år

– Jeg er rigtig glad for, at man har fundet en løsning. Jeg har været med til at beslutte at lave en skaterpark, og jeg har meget svært ved at se, at det her skulle ændre på det, svarede Jonna Nielsen (løsgænger).