Tømreren der ville være præst – på søndag sker det

Tømreren der ville være præst – på søndag sker det
Simon Ambrosen glæder sig til på søndag. Privat foto
DAGENS NAVN | ABONNENT | 20. NOV 2023 • 05:30
DAGENS NAVN | ABONNENT
20. NOV 2023 • 05:30

Simon Ambrosen kan næsten ikke vente til på søndag, hvor han bliver indsat som præst i Bornholmerkirken.

Du bliver på søndag indsat som præst i den evangelisk lutherske frimenighed Bornholmerkirken, hvad betyder den dag for dig?

– Jamen, det er en festdag, tænker jeg, for nu starter arbejdet. Men jo også ansvaret, for det at stå i spidsen for en menighed er jo ikke kun fest og farve, det er også en opgave, man går ind til.

Hvad ligger der i det?

– Der ligger det i det, at man skal forsøge at lede nogle mennesker, og i det her tilfælde er det jo kirken og Biblen, jeg skal prøve at formidle på en rigtig og sand måde. Det ligger der et stort ansvar i, for det kan gøres på mange måder, så det handler om at gøre det på den rigtige måde.

Har du nogle forbilleder, hvad det angår?

– Ja. Jeg vil egentlig sige, at jeg har mange forbilleder. Præster, som jeg kender og er kommet til gudstjenester hos og har fået som forbilleder.

Du er født og opvokset i Hasle?

– Ja, på en landejendom mellem Hasle og Klemensker. Vi var far og mor, som drev landbrug, og fire bælla. Jeg gik på Davidskolen.

Er du ud af en kristen familie?

– Ja, så jeg har fået fortalt de gamle historier fra Biblen fra barnsben.

Hvad så efter skolen?

– Jeg tog på den kristne Hedemølle Efterskole i Midtjylland i 9. klasse. Det var et godt år, hvor man for eksempel lærer at vaske tøj for første gang med de udfordringer, det giver, men det var også et år med sjov og ballade, hvor man er sammen med venner fra man står op, til man går i seng. Det var rigtig godt, og jeg fik venner for livet.

Hvad gjorde du bagefter?

– Jeg flyttede tilbage til Bornholm og gik i lære som tømrer på Hasle Savværk.

Hvordan er det sket, at du nu er blevet præst?

– Jamen, det ved jeg ikke, om man bare lige kan svare på. Men som uddannet tømrer fandt jeg nok ud af, at jeg hellere ville arbejde med mennesker. Jeg var på en dannelsesrejse til Australien, New Zealand og Thailand, hvor jeg mødte andre kristne og andre kirker, som inspirerede mig meget. Da jeg kom hjem, vendte jeg tilbage og arbejdede et par år på Hedemølle Efterskole som lærer og pedel, og jeg syntes klart, at det var arbejdet med eleverne, der var det sjoveste.

Der er stadig et spring til at blive præst?

– Ja, men jeg underviste i kristendom, så der startede det med at formidle Biblens ord og tanker. Efter nogle år blev jeg spurgt, om jeg havde lyst til en ansættelse i Sømandsmissionen, og det sagde jeg ja til. Det betød, at jeg kom ud og mødte søfolk og fiskere på skibe og både i Aalborg og omegn. Det arbejde bestod blandt andet i at lytte til de menneskers udfordringer og problemer, og nogle gange var der en, der havde brug for et ord og en opmuntring fra Biblen og også at blive bedt for. Jeg læste i Biblen sammen med dem, fordi de søgte efter svar, råd og vejledning. Jeg tænker, at jeg stille og roligt lærte en masse og også lærte en masse mennesker at kende, ligesom jeg dygtiggjorde mig i Biblen og i, hvad der står i den.

Har du uddannet dig til præst?

– Nej, det har jeg ikke.

Når du tiltræder din stilling på søndag, er det så din første stilling som præst?

– Ja, det er det. De seneste 10 år, inden vi flyttede til Bornholm for to år siden, var jeg sømandsmissionær og sømandshjemsbestyrer på Ærø.

Hvor bor I nu?

– Uden for Olsker på en lille landejendom, som vi har haft i mange år. Den syntes vi, at vi skulle prøve at bosætte os på, og i et års tid har jeg holdt fædreorlov.

Men nu har du så søgt og fået stillingen som præst, glæder du dig til at gå i gang?

– Jeg glæder mig rigtig meget! Jeg er utålmodig nu.

Fakta

Simon Ambrosen er 40 år.

Han blev i 2005 gift med Margit fra Aalborg.

Sammen har de seks børn på 14, 13, 11, 9, 7 og 2 år.