Vejdirektoratet afviser at ændre sine trapper

Vejdirektoratet afviser at ændre sine trapper
Niels Ingvorsen med den famøse trappe ved Åkirkebyvej 158 i baggrunden. Arkivfoto: Jacob Jepsen
NYHED | ABONNENT | 18. NOV 2022 • 05:30
NYHED | ABONNENT
18. NOV 2022 • 05:30

Nogle trapper med dimensioner, som ifølge Arbejdstilsynets regler er forkerte, giver på Åkirkebyvej beboere problemer med at få hentet deres affald. Trapperne ejes af Vejdirektoratet, som dog afviser at ændre dem.


På Åkirkebyvej i Rønne modtog beboerne i nr. 150, 152 og 158 den 1. september besked fra Bofa om, at de skulle sikre, at adgangen til deres affaldsspande efterlever Arbejdstilsynets regler i forhold til renovationsmedarbejdernes arbejdsmiljø.

Tidende har tidligere i nogle artikler omtalt familien Ingvorsen på Åkirkebyvej 158, hvor adgangen fra Åkirkebyvej og til deres affaldspande går via en lille trappe ned fra gadeplan. Trappen overholder ikke Arbejdstilsynets retningslinjer, men til gengæld har Niels Ingvorsen gjort det gældende, at den slet ikke ligger på hans matrikel, hvorfor han rent faktisk ikke har lov til at ændre trappen. Det er den statslige myndighed Vejdirektoratet, der ejer både vejen og trappen.

Carl Winther fra Vejmyndigheden i regionskommunen har set på sagen og også tidligere kommenteret den i avisen, men siger helt aktuelt til Tidende:

– Sagen ligger hos Vejdirektoratet nu.

Så det hele kan ende med, at Vejdirektoratet siger, at de nok skal få ændre de trapper, så de lever op til Arbejdstilsynets regler?

– Det må Vejdirektoratet selv svare på. Men vi har redegjort for problemerne, siger Carl Winther.

Han slår fast, at Vejdirektoratet er både vejejer og vejmyndighed, fordi Åkirkebyvej er en statsvej, mens han selv repræsenterer den kommunale vejmyndighed.

Men vil Vejdirektoratet bringe trappen i en stand, så renovationsarbejderne, som de har gjort igennem mange år – og i hvert fald i de cirka 20 år, familien Ingvorsen har boet på adressen – fortsat kan afhente affaldet ude fra Åkirkebyvej?

Ikke umiddelbart, lyder svaret fra Maria Lønsmand Sande fra Vejdirektoratet, hvor hun er afdelingsleder i Planlægning og myndighed.

Forsvarlig stand

Maria Lønsmand Sande forklarer i en mail til Tidende, at som udgangspunkt er enhver vejmyndighed – både i kommuner og stat – ansvarlig for, at offentlige veje er i god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og størrelse. Det betyder, at Vejdirektoratet på statens veje skal holde det offentlige færdselsareal i en sådan stand, at den generelle og almindelige færdsel kan gennemføres.

Men hun fortsætter:

"Dog mener vi ikke, at vi er forpligtet til at varetage opståede særhensyn for færdsel til enkeltejendomme. Grundejeren i nr. 158, har ud over adgangen via trappen fra Åkirkebyvej 158 også vejadgang ad den private fællesvej, der ligger ved siden af nr. 156.

Vi vurderer umiddelbart, fra de oplysninger vi har, at trappen til nr. 158 er i en udformning og stand, så den tilgodeser det generelle og almindelige behov for gående adgang til og fra ejendommen på Åkirkebyvej. Samtidig er det muligt at få afhentet affald via den private fællesvej, og det er ikke anderledes end mange andre steder i landet, hvor borgere ikke bare kan sætte affaldet ud foran hoveddøren, men må gå hen med det et passende sted, hvor renovationen kan afhente det.

Vi forstår det således, at kommunen selv har foreslået, at afhentning af affald kan ske via den private fællesvej, eller at der etableres en skraldeø på parkeringspladsen ved idrætsforeningen. Hvis kommunen har andre løsningsforslag, så tager vi naturligvis gerne en snak om det."

Maria Lønsmand Sande slår fast, at hun – uden dog decideret at have været forbi og se trappen – vurderer, at den er i en stand, så den tilgodeser helt almindelig færdsel og gående adgang til ejendommen.

– Dertil kan der komme alle mulige specialformål ind til en ejendom, men vi mener altså ikke, at vi er forpligtet i forhold til Vejloven, og det vi i øvrigt er sat i verden for at sikre, til at sørge for, at man kan udnytte sådan en trappe til ethvert formål. Jeg er med på, at der længe er blevet afhentet affald via trappen, og det kan der så lige pludselig ikke længere, men så er der jo adgang via den private fællesvej bagom, siger hun til Tidende.

Beboerne mener, at der er tale om en jordvej med store huller i, som er decideret uegnet til at have store skraldebiler kørende?

– Dertil kan man sige, at hvad angår private fællesveje, er grundejerne forpligtet til at holde dem i en god og forsvarlig stand i forhold til den færdsel, der skal foregå, om det så gælder renovation, hjemmesygeplejersker eller andre kommunale serviceydelser.

Jeg kan forestille mig, at grundejerne i dette tilfælde vil sige, at så står de pludselig med en afledt problematik, som skyldes, at Vejdirektoratet ikke har sørget for, at en adgang, som altid har været brugt af renovationsmedarbejderne, kan fortsætte?

– Ja, men som sagt, så er trappen sådan set i orden og i en stand, så den kan benyttes til almindelig færdsel til og fra ejendommen. At der så er opstået et specielt formål eller specialhensyn, mener vi ikke betyder, at vi er forpligtet til at skulle afholde omkostninger til, at det kan fortsætte. Også fordi der jo sådan set er en anden mulighed for at få afhentet sit affald, nemlig via den private fællesvej. Regionskommunen har jo foreslået enten at benytte den eller at lave en affaldsø ved idrætshallen nær ved.

For egen regning

Kan man ikke sige, at beboerne har vundet hævd på, at trappen skal kunne benyttes til afhentning af affald, så derfor må ejeren af trappen, altså Vejdirektoratet, sikre, at den anvendelse kan fortsætte?

– Nej, og der kunne jo også på et senere tidspunkt opstå andre mulige formål, hvor man så igen ville mene, at vi skulle lave trappen om.

Man kan ikke vinde hævd på sådan en anvendelsesmulighed?

– Nej, det kan man nok ikke. Og umiddelbart vurderer vi altså ikke, at vi er forpligtet til at skulle ændre på trapperne, fordi der er opstået et særhensyn. Men det betyder ikke, at vi ikke vil se positivt på det, hvis grundejerne ønsker at ændre deres trapper. Og hvis kommunen har andre løsninger, vil vi også gerne tale med den om det. I det hele taget tager vi gerne en snak med kommunen om alternative løsninger.

Hvis beboerne ønsker at ændre på deres trappe, vil I se positivt på det – men det bliver for beboernes egen regning?

– Ja, det gør det, siger Maria Lønsmand Sande.

Har I andre sager af lignende karakter fra Bornholm?

– Jeg har kun hørt om denne sag, så det er jeg ret sikker på, der ikke er.

I alt modtog godt 5.000 andre husstande på Bornholm i slutningen af august besked om at ændre adgangsvejen til deres affaldsspande, så den lever op til Arbejdstilsynets regler.

DAGENS ELUDSIGT BORNHOLM
DET FRIE VALG / 03-12-2023 / ELPRIS+SPOTTILLÆG / AFGIFTER / NETTARIF

Søndag eftermiddag - mandag morgen: Søndag nat nærmer vi os igen 2 kr./kWh. Priserne svinger lige omkring eller under 2,20 kr./kWh alt inkl. Det er mellem 00 og 06, at du kan hente en ekstra besparelse. Opdateret søndag 13.02. Næste opdatering 00.14.

Bornholms energi og forsyning