Nexøprojekter støttes med mere end 350.000 kroner

Nexøprojekter støttes med mere end 350.000 kroner
Projektet FISK har fået støtte til formidling om fiskeriet og Nexøs maritime historier. Foto: Martin Thaulow
NYHED | 11. APR 2024 • 13:11
NYHED
11. APR 2024 • 13:11

Tre nye projekter skal styrke havnemiljøet og byfornyelsen i Nexø , og tilsammen har de fået 358.563 kroner fra NFLAG-puljen.

Bestyrelsen for LAG-Bornholm har netop indstillet tre maritime projekter i Nexø til tilskud gennem NFLAG-puljen, der understøtter den marine og maritime udvikling og bidrager til omstilling af fiskerihavnene til nye erhverv og aktiviteter.

Samlet set blev der uddelt 358.563 kroner – alle pengene gik til projekter forankret i Nexø. Her var der ansøgt om støtte på 542.563 kroner .

Projekterne er Nexø Minigolf og Biergarten, som har fået små 150.000 kroner, Fisk - Nexøs maritime historie har fået 104.419 kroner, og så er der forbedrede havnefaciliteter på vej for 104.419 kroner.

Projekterne støtter på hver sin måde op om den igangværende områdefornyelse i Nexø, og den samlede projektsum for de tre projekter beløber sig mere end en million kroner, skriver LAG-Bornholm i en pressemeddelelse.

– Vi vil gerne støtte udviklingen indenfor det Blå Bornholm med fokus på at gøre havnebyerne mere attraktive og øge havets og havnenes anvendelsesmuligheder og herlighedsværdi. Dette styrker også lokalsamfundet som gode bosætningssteder og den lokale oplevelsesøkonomi for både lokale og turister.

– Særligt nu hvor bundproppen er blevet fjernet for det eksisterende erhvervsfiskeri på Bornholm og vi ser på havnemiljøerne som tomme kulisser helt uden aktiviteter. De tre projekter understøtter på hver deres måde dette formål, siger Christian Prip, formand for LAG-Bornholm.

Fremtid i fare

NFLAG-puljen på Bornholm har i perioden 2021-2024 givet et samlet tilsagn på mere end 3,4 millioner kroner til 12 projekter, der alle har haft en jobskabende effekt.

Der hersker imidlertid usikkerhed om puljen, fordi der indtil videre kun er afsat otte millioner kroner til NFLAG-puljen på landsplan for 2024. Det er kun halvdelen af, hvad der normalt bevilges om året, og det vides ikke om puljen overhovedet fortsætter.

Derfor har Christian Prip skrevet til kirke- og landdistriktsminister Morten Dahlin på vegne af de 10 aktionsgrupper i Danmark, der fordeler midlerne fra puljen for at få en afklaring.

I denne sammenhæng udtaler Christian Prip.

– Vores NFLAG-projekter på Bornholm viser, hvor nyttig denne pulje er for omstilling af fiskeriområder til nye erhverv og aktiviteter. Puljen er også afgørende for, at vi kan drive LAG Bornholm som hidtil med en fuldtidsansat i sekretariatet. Vi har derfor brug for at vide nu, om NFLAG-puljen fortsætter.

FLAG

Formålet med den nationale FLAG-pulje er at yde tilskud til projekter og aktiviteter, som skal bidrage til at fremme job- og vækstskabende erhvervsudvikling og beskæftigelse i de udpegede fiskeriområder. Regeringen har besluttet at oprette en national FLAG-pulje, som en overgangsordning mellem sidste og indeværende programperiode for FLAG.