Ingeniøren: Energiø Bornholms økonomi smuldrer

NYHED | 11. NOV 2022 • 06:21
Henrik Nielsen
Journalist
NYHED
11. NOV 2022 • 06:21

Store konkurrerende havvindmølleparker har på grund af en uklarhed i loven mulighed for at etablere sig ved siden af Energiø Bornholm. Det har Energistyrelsen overset, og det er ifølge professor i økonomistyring Per Nikolaj Bukh ved Aalborg Universitet »katastrofalt«. Det skriver Ingeniøren.

Konkret er der tale om to ansøgninger om at etablere vindmølleparker i henholdsvis Bornholm Bassin Syd og Øst på tilsammen tre gigawatt, hvilket svarer til den planlagte kapacitet på Energiø Bornholm. Konsekvensen er et større udbud af elektricitet og dermed lavere kilowatt-time-priser til skade for indtægterne til Energiø Bornholm.

Ingeniøren erfarer, at de to ansøgninger har fået ministeriet til at nedtone et ellers ufravigeligt krav om, at energiøen skulle blive rentabel. Nu vurderer man i stedet, at den vil give et underskud på 10 milliarder kroner.