HCS i stribe af konflikter inden Bornholm

HCS i stribe af konflikter inden Bornholm
Flere kommuner har tidlgere stået med uafhentet affald, efter at HCS overtog affaldshåndteringen. Arkivfoto: Berit Hvassum
NYHED | ABONNENT | 19. NOV 2022 • 05:30
NYHED | ABONNENT
19. NOV 2022 • 05:30

Det er ikke kun på Bornholm, der har været stridigheder om affaldshåndteringen med renovatørvirksomheden HCS. Tidende følger i sporet på tidligere sager.

 

Den 6. oktober 2021 satte tidligere borgmester Thomas Thors og forhenværende kommunaldirektør Johannes Nilsson deres underskrift på en kontrakt, der bekræftede, at HCS skulle overtage affaldshåndteringen på Bornholm fra den 1. januar.

Det er efterfølgende blevet udskudt og seneste nye er, at HCS ikke bliver klar til deadline den 27. november. For nuværende er det ikke muligt at få at vide, hvornår renovatøren bliver klar, og konflikten mellem HCS og kommunene er landet på juristernes bord. Er der handlet i strid med kontrakten, og kommer den nye affaldsordning nogensinde i gang?

Bornholm er dog ikke den eneste kommune, der har haft udfordringer af den ene eller anden slags med HCS. Går man lidt tilbage i tiden, finder man flere eksempler, som kan minde om den konflikt, der lige nu er på Bornholm. Tidende forsøger her at give et indblik i nogle af de sager.

 

Ville have HCS ud af byen

I 2007 kunne borgere i midtbyen og i det nordlige Aarhus ikke få tømt deres skraldespande i en periode, da 23 skraldemænd besluttede at nedlægge arbejdet.

Arbejdsnedlæggelsen skyldtes, at HCS havde fremsendt skriftlige advarsler til to skraldemænd, som efter firmaets mening havde haft for langt sygefravær, oplyste skraldemændenes talsmand, Jan Hammer. Ifølge formanden ønskede ingen af de århusianske skraldemænd, at HCS genvinder opgaven.

– Jo hurtigere, at HCS kommer ud af byen, jo bedre. Det mener vi alle sammen. Ledelsens måde at drive forretning på er under al kritik. Firmaet blæser på de ansattes arbejdsforhold. Til gengæld har vi aldrig problemer i de to andre firmaer, sagde Jan Hammer.

Ifølge Jyllands-Posten havde daværende direktør i HCS, Steen Rügge, ingen kommentarer til situationen.

– Jeg ønsker ikke at bidrage med noget, som kan eskalere konflikten. Det synes jeg, der er mange, som gør i øjeblikket, sagde Steen Rügge.

 

Retssag om millionbeløb

Den 1. juni 2008 overtog HCS affaldskørslen i Holbæk Kommune. Det lokale medie Sjællandske Nyheder berettede om, at der hurtigt opstod problemer, hvor mange borgere i kommunen ikke fik hentet deres affald.

Efter et turbulent år med beskyldninger fra begge sider afbrød HCS kontrakten med Holbæk Kommune den 10. juni 2009.

Det stoppede dog ikke her. Både HCS og kommunen mente at have krav på et millionbeløb hos den anden part.

– Da vi ikke har fået en øre, har vi sendt kravet videre til Skat, der heller ikke har kunnet få pengene inddraget, og HCS er nu havnet på listen over dårlige betalere, sagde den daværende borgmester i Holbæk Kommune, Jørn Sørensen, dengang til P4 Nordvestsjælland.

Først i 2011, altså tre år efter at HCS overtog affaldshåndteringen, blev sagen afsluttet. HCS fik medhold i retten.

– Vi havde ret i, at kommunen klart handlede i strid med kontrakten, da vi blev beskyldt for kontraktbrud, og man begyndte at inddrive bod gennem Skat. Det er desuden en overtrædelse af lov om inddrivelse, sagde HCS' direktør Mads Frederiksen til Holbæk Amts Venstreblad.

Det endte derfor med, at Holbæk Kommune måtte betale en erstatning til HCS.

 

Fik ikke fjernet affald

Samme år havde HCS også ansvaret for affaldet i Faaborg-Midtfyn Kommune. DR Fyn skrev, at renovationsfirmaet kom i problemer, idet en del borgere i det midtfynske område ikke fik fjernet deres affald i ugevis.

Det resulterede blandt andet i, at mange af skraldemændene sagde deres job op grundet trusler og overfusninger fra kommunens borgere.

– Hvis de kan finde sig et andet job, så gør de det hurtigst muligt. Arbejdssituationen for dem er umulig, fortalte Jan Johansen, næstformand i 3F Østfyn til P4 Fyn.

Ifølge Jan Johansen var HCS ikke ordentligt forberedt på opgaven, men i løbet af 2009, begyndte borgerne at få tømt affaldet til tiden. Sagen mellem HCS og kommunen kørte imidlertid videre, fordi Faaborg Midtfyn Kommune mente, at HCS skulle pålægges en bod for de mange startproblemer med afhentning af affald i kommunen. Sagen endte i 2010 med et forlig mellem de to parter.

– Vi kunne godt have kørt en retssag, men det endte altså med et forlig, hvor begge parter fik nogle indrømmelser, sagde Niels Peter Ellegaard, formand for forsyningsselskabet i Faaborg Midtfyn Kommune, til Fyens Stiftstidende.

Da dagrenovationen kom i udbud i 2012, bød HCS igen på opgaven, men fik den ikke.

 

Massiv strejke

2009 bød på en større strejke blandt personalet i HCS. Medarbejderne nedlagde arbejdet efter uoverensstemmelser med ledelsen, hvilket gik ud over indbyggere i Glostrup, Ballerup, Gladsaxe og Hvidovre Kommune, der på daværende tidspunkt fik hentet deres affald af HCS.

Klagerne fra personalet gik blandt andet på dårligt arbejdsmiljø, og at virksomheden ikke tog deres sikkerhed alvorligt. De nedlagde derfor ad flere omgange arbejdet i løbet af 2009, hvilket blandt andet fik Gladsaxe Kommunes borgmester på det tidspunkt, Karin Søjberg Holst (S), til at kræve svar fra HCS.

– Vi har som kommune en pligt til at sikre, at borgerne får den ydelse, de betaler for. Det er snart to uger siden, at der sidst blev hentet affald i kommunen, og nu er tiden efterhånden inde til at finde en løsning på konflikten, så der kan blive ryddet op i kommunen, skrev borgmesteren ifølge Fagbladet 3F i et brev til HCS i juni.

Ifølge Berlingske havde Arbejdsretten i tre omgange taget stilling til strejken og idømte først skraldemændene en bod og senere en skærpet bod for at strejke i strid med reglerne i overenskomsten. Trods varsel om, at de ville blive opsagt, valgte medarbejderne ikke at genoptage arbejdet, hvilket betød, at 45-50 skraldemænd i efteråret blev fyret.

Det tvang de implicerede kommuner til at finde nye firmaer til at hente deres skrald. Allerede efter en uges strejke havde Herlev Kommune fået nok. Kommunen indgik derfor en aftale med en ny vognmand om at hente skraldet, indtil man kunne finde en permanent afløser for HCS.

– Vi må jo konstatere, at uanset årsagerne, så kan de ikke levere varen, sagde Herlevs socialdemokratiske borgmester Kjeld Hansen dengang til P4 København.

Samme vej gik Hvidovre Kommune kort efter.

– HCS udtræder af kontrakten, så vi kan lade en anden køre fra i morgen tidlig, fortalte daværende borgmester Milton Graff Pedersen (S) til Politiken.

 

Beskyldning om bedrageri

I kølvandet på strejken og de mange fyrede medarbejdere, gik fire af de fyrede skraldemænd ud og beskyldte HCS for bedrageri med skrald. De hævdede, at de efter ordre fra skraldeselskabet blandede HCS's eget affald med affald fra Glostrup, Gladsaxe og Ballerup kommune.

Det skrev DR i oktober 2009.

En tidligere ansat på HCS' kontor, der ønskede at være anonym, sagde til TV Avisen, at det var almindelig viden på kontoret, at HCS' eget skrald blev blandet med kommunens, så HCS slap for selv at betale for bortskaffelsen.

– Det undrede mig, at jeg skulle bruge Ballerup Kommunes kort, og derfor spurgte jeg på kontoret, om jeg ikke skulle bruge en anden bil eller et andet kort. Men jeg fik besked på at bruge Ballerup Kommunes kort, fortalte skraldemand Jørgen Larsen til DR.

HCS ville ifølge DR ikke interviewes om sagen, men i en mail afviste direktør for HCS, Mads Frederiksen, skraldemændenes beskyldninger.

– HCS Renovation har valgt i den fremprovokerede situation at få Deloite Consulting til at undersøge de administrative arbejdsgange på de omtalte områder, skrev Mads Frederiksen.

Beskyldningerne fik byrådskandidat for Enhedslisten i Gladsaxe, Flemming Holst, til at melde HCS til politiet.

– Skraldemændene er navngivede, så det burde være en smal sag at efterforske beskyldningerne. Da bortskaffelse af affald er et såkaldt ”hvile-i-sig-selv-område” er der en direkte forbindelse mellem, hvad jeg som borger betaler for servicen og det indvejede affald på Vestforbrænding, hvorfor jeg har en personlig interesse i afklaring af ovennævnte beskyldninger, meddelte Flemming Holst.

Sagen kom ikke videre, og det er ifølge Tidendes oplysninger ikke opklaret, hvorvidt der var hold i beskyldningerne.

 

Startvanskeligheder

2. januar 2020 overtog HCS opgaven med at indsamle affald i Silkeborg Kommune, hvor de ifølge Midtjyllands Avis hurtigt efter modtog kritik.

Det var både silkeborgenserne og skraldemændene, der oplevede udfordringer med den nye renovatør, og kritikken gik blandt andet på, at der nogle steder blev hentet affald sent om aftenen, lød det i avisen. Daværende projektchef, Klaus Egebo Jakobsen, der også er tidligere projektchef for forholdene på Bornholm lovede nye tider.

– Der er ingen tvivl om, at hver gang man laver et renovatørskifte med nye folk og nye øjne på ruterne, vil tingene i begyndelsen tage længere tid. Men lynhurtigt kommer vi ned på et godt leje i forhold til den tid, det tager at tømme skraldespanden, sagde Klaus Egebo Jakobsen til Midtjyllands Avis.

HCS har stadig ansvaret for affaldet i Silkeborg, og Tidende er ikke bekendt med, at der skulle have været problemer siden startvanskelighederne.

 

Tidende har forsøgt at få en kommentar fra HCS og spurgt, om de vil kommentere på de tidligere sager, men virksomheden er ikke vendt tilbage på henvendelsen.

 

 

HCS

Ejes af Hans Frederiksen og hans sønner Mads og Jacob Frederiksen

Familien Frederiksen er, ifølge den nyeste opgørelse i 2022 fra Økonomisk Ugebrev, nummer 45 over Danmarks Rigeste med en formue på 4,5 milliarder kroner

Vandt opgaven om affaldshåndteringen på Bornholm i 2021

HCS kører dags dato affaldet i fire kommuner. Det drejer sig om Aarhus, Brønderslev, Favrskov og Silkeborg. De har i september i år også vundet udbuddet i Egedal Kommune.

 DAGENS ELUDSIGT BORNHOLM
DET FRIE VALG / 09-12-2023 / ELPRIS+SPOTTILLÆG / AFGIFTER / NETTARIF

Lørdag eftermiddag - søndag morgen: Kulden har sluppet sit tag, og søndag morgen er der rigtig gode elpriser til dem, der kan flytte deres forbrug. Mellem 00 og 05 svinger priserne mellem 1,67 og 1,59 kr./kWh alt inkl.  Opdateret 13.10 Næste opdatering 00.14.

Bornholms energi og forsyning