Det ser godt ud for vandrefalkene

NOTITS | 18. JUN 2024 • 08:27
Henrik Nielsen
Journalist
NOTITS
18. JUN 2024 • 08:27

På landsplan er der rekordmange ynglende vandrefalkepar, og her på Bornholm er der i år hele seks par, der prøver at yngle.

Det fortæller DR Bornholm.

Vandrefalken var væk fra Danmark i cirka 30 år, inden den returnerede omkring årtusindskiftet, og den har ynglet på Bornholm siden 2006.

Den fredede rovfugl foretrækker klippeafsatser og holder her på øen til i Stubbeløkken, Paradisbakkerne, Helligdomsklipperne og Slotslyngen. Vandrefalkene er mest udbredt på Bornholm samt Møns og Stevns klinter.