Der lukkes veje, når der skal graves i Vester Sømarken

NOTITS | 6. JUN 2024 • 17:30
NOTITS
6. JUN 2024 • 17:30

Der skal etableres spildevandsledninger både i 2024 og 2025.

Snart skal der graves i Vester Sømarken. Her skal der nemlig spildevandskloakeres, og det betyder, at der skal graves og anlægges kloakledninger i vejarealerne. Det oplyser Bornholms Energi og Forsyning i et informationsbrev til husejerne.

"Vi kommer dog også til at grave en stikledning ned til hver grund, hvor vi sætter en brønd ved skel. Derudover etablerer vi en fælles pumpestation, der fremover vil sørge for, at spildevandet pumpes videre til renseanlægget i Boderne," fremgår det af brevet.

Arbejdet skal sikre, at spildevandet i området fremover kan ledes miljømæssigt forsvarligt til rensning på rensningsanlægget.

Det forventes at arbejdet går i gang i uge 31, hvor den første etape omfatter Baunevej, Sømarkshusene og den sydlige del af Lyngvejen samt enkelte ejendomme på Baunevænge. Således vil Baunevej været lukket uge 31-44 og Bonaveddevej lukkes i uge 45-46.

Langvarigt projekt

Næste år gælder det så Baunevænget, Fyrreklyngen, Fyrrebakken og Lyngvejen, som forventes igangsat i uge 13.

"Vi er klar over, at vi sætter i gang i et sammenhængende og langvarigt projekt i område, hvor pladsen er trang, hvor der er masser af sommertrafik, forholdene er små, og kun få muligheder for at lave midlertidige løsninger. Vi har dog gjort os umage for at finde den hurtigste og mest lempelige proces for at minimere generne for dig," skriver Beof i brevet til husejerne.

Som udgangspunkt arbejdes der mandag til fredag 6.30 – 16.00, og grundejerne kan forberede sig på selv at afholde afgiften til en kloakmester, ligesom der opkræves et tilslutningsbidrag på 37.560 kroner.

I brevet fra forsyningsselskabet understreges det, at det er Bornholms Regionskommune, der har besluttet, at ændringerne skal ske, men at det står for udførelsen af den bekostelige opgave.