Bornholmslinjen får pris for resolut handling på Hammershus

Bornholmslinjen får pris for resolut handling på Hammershus
Bornholmslinjens prismodtagere tirsdag i Aarhus: Fra venstre chefkaptajn Kasper Sommer, skibsassistent Kell Lindholdt Kumrit og kaptajn Jacob Schødt Larsen. Til højre Katrine Fiedler Logan fra Molslinjens HR-afdeling. Foto: Thomas Søndergaard / Arbejdsmiljørådet
NOTITS | 24. MAJ 2023 • 15:23
Jakob Marschner
Journalist
NOTITS
24. MAJ 2023 • 15:23

Luftkvaliteten på vogndækket er for dårlig, mente en skibsassistent på Køge-færgen sidste år. Tirsdag modtog Bornholmslinjen årets arbejdsmiljøpris for at handle resolut på kritikken.

Det fik ret store følger, da en skibsassistent på Køge-færgen sidste år blev nervøs for arbejdsmiljøet på vogndækket af M/F Hammershus.

Luftkvaliteten var for dårlig, og luftens indhold af skadelige stoffer var for højt, når færgen blev lastet og losset, mente skibsassistenten.

Det reagerede Bornholmslinjen på med det samme. Luftkvaliteten blev målt, og da tallene lå på bordet, blev der handlet, så luften kunne blive mere ren.

Det arbejde indbragte tirsdag Bornholmslinjen (formelt Molslinjen) årets udgave af Arbejdsmiljøprisen, der bliver uddelt af Arbejdsmiljørådet. Rederiet vandt prisen i kategorien "Kemi og vådt arbejde".

"De mange tiltag og resolutte handlinger fra ledelsen betyder, at der, til stor begejstring blandt de ansatte og ledelsen, kunne konstateres en meget lav koncentration af dieselpartikler ved seneste måling – langt under den tilladte grænse", begrunder Arbejdsmiljørådet sin beslutning.

Konkret blev færgens ventilationssystem gået grundigt igennem. Planen for at drive og vedligeholde ventilationssystemet blev opdateret. Rederiet indførte også en ny procedure for at håndtere køletrailere. Endelig blev der stillet krav til underleverandører om at sikre, at der er partifiltre på de terminaltraktorer, der laster og losser trailere.

Arbejdsmiljørådet lægger også vægt på, at Molslinjen "har iværksat en indsats, der kan bredes ud til resten af virksomheden, andre virksomheder i branchen og andre brancher", hedder det i rådets pressemeddelelse om prisen.

– Molslinjen vinder Arbejdsmiljøprisen i kategorien "Kemi og vådt arbejde", fordi de med en omfattende indsats har sikret, at deres ansatte udsættes for mindre partikelforurening, , siger Cristina Lage, formand for Arbejdsmiljørådet.

– Ledelsen lyttede til medarbejdernes bekymringer og iværksatte en måling for at undersøge, om de levede op til de krav, som grænseværdierne sætter. Undersøgelsen resulterede i forskellige initiativer, som har givet et sundere arbejdsmiljø. Jeg håber, at flere arbejdspladser i branchen lader sig inspirere af Molslinjens stærke indsats, siger hun.

12 arbejdspladser var nomineret til de fire forskellige arbejdsmiljøpriser, hvoraf Molslinjen fik den ene. Molslinjen måtte ikke rejse langt for at modtage hæderen, for priserne blev overrakt i Aarhus, rederiets hjemby.