Bornholms nye klimaplan skal mere end sikre mod oversvømmelser

NOTITS | ABONNENT | 27. JAN 2023 • 09:58
Jakob Marschner
Journalist
NOTITS | ABONNENT
27. JAN 2023 • 09:58

Ny omfattende plan udpeger de 14 steder på Bornholm, der er i størst fare for at blive oversvømmet – og peger på i alt 44 nødvendige indsatser i de kommende årtier. Torsdag gik planen enstemmigt gennem kommunalbestyrelsen.

 

Der kommer mere regn, og vandstanden stiger.

I 2050 ser det ud til, at vandet omkring Bornholm vil stå 27 centimeter højere end i dag. Og for år 2100 hedder prognosen 80 centimeter.

For at forebygge store skader i tide har regionskommunen sammen med ingeniør- og rådgivningsfirmaet Cowi udarbejdet Bornholms nye klimatilpasningsplan, der torsdag blev enstemmigt vedtaget i kommunalbestyrelsen.

Planen udpeger 14 områder, der er i de størst fare for oversvømmelser: Groft sagt alle de større byer langs kysten plus Aakirkeby og Østerlars. Planen lægger også op til i alt 44 initiativer frem til 2050. Blandt dem er der 34 fysiske indsatser og 10 organisatoriske indsatser.

Blandt de 34 fysiske indsatser er de 21 målrettet ekstrem regn. Otte indsatser handler om stormflod, fire om grundvand og en enkelt om vandløb.

Torsdag i kommunalbestyrelsen lagde natur-, miljø- og planudvalgets forperson Helle Munk Ravnborg (EL) op til, at ikke bare kommunen, men også Bornholms erhvervsliv og landbrug skal tage planen til sig og bruge den aktivt.

– Det er rigtig fornøjeligt at se, at der bliver lavet sådan et grundigt materiale, som kan danne ramme for rigtig mange af de beslutninger, som vi skal træffe om vores natur, sagde hun.

– Det kan også være en god ramme for, hvordan vores landbrug skal gebærde sig, hvad vi skal gøre når vi skal bygge, og hvordan vores havne skal agere. Så nu står vi på et rigtig godt fundament i forhold til de klimaforandringer, som vi desværre bliver nødt til at se i øjnene.

Den store ekstra mængde vand, der er på vej, kan også blibve andet og mere end et problem, mente Helle Munk Ravnborg.

– Vi siger også mange tak for nogle meget kompetente og visionære høringssvar, der kom om, hvad vi kan gøre, når vi nu skal håndtere store mængder på vand på nogle tidspunkter og mangel på vand på andre tidspunkter, sagde hun.

– Hvordan kan vi gøre det, så vi ikke bare får håndteret vandet, men også får skabt noget mere sammen med det vand? De takter er der mange steder i det bornholmske erhvervsliv og landbrug, så lad os love hinanden, at vi kigger i den her klimatilpasningsplan.

– Målet er, at vi bliver et klimarobust samfund i 2050. Vi vil også gerne være det i 2023 og i alle de år, der ligger frem til 2050, sagde Helle Munk Ravnborg.

Ingen andre tog ordet, og dermed var planen vedtaget.