Affaldssortering: Kommune trækker sig fra sorteringsanlæg

Affaldssortering: Kommune trækker sig fra sorteringsanlæg
Indenfor affaldssortering snakker man typisk om to former: Kildesortering og eftersortering. Arkivfoto: Jacob Jepsen
NYHED | ABONNENT | 22. MAJ 2023 • 05:30
NYHED | ABONNENT
22. MAJ 2023 • 05:30

Mens bornholmerne venter på en ny affaldsordning, møder et projekt ovre udfordringer med at etablere et sorteringsanlæg, da en af kommunerne har trukket sig fra projektet. Det bekræfter Jacob Trøst i, at et sådan anlæg er svært at gøre rentabelt på Bornholm.

Den nye affaldsordning lader fortsat vente på sig på Bornholm.

Det var ellers meningen, at vi allerede sidste år skulle være begyndt på at sortere affaldet i de 12 fraktioner, som regeringen har besluttet, at danskerne skal, men en ophævet kontrakt med firmaet, HCS, har betydet, at det lige nu er udskudt på ubestemt tid. Og mens der fra Bornholms Regionskommunes side bliver brygget på et nyt affaldsudbud, fortsætter debatten om, hvordan den nye ordning skal se ud. Tilbage i marts godkendte kommunalbestyrelsen en rettesnor for, hvordan det nye udbud skal udformes, og det minder i grove træk om den ordning, der var lagt op til, inden kontrakten blev ophævet med HCS. Det vil også sige, at de omdiskuterede affaldsøer ser ud til at blive en del af ordningen.

– Det gør vi, fordi det er den løsning, hvor vi får mest affald for pengene, havde jeg nær sagt. Vi har svært ved at se, hvordan man kommer udenom den løsning, som er skitseret fra kommunaldirektøren. Vi så i det sidste udbud, at løsningen med sorteringsanlæg var 80 millioner kroner dyrere, og mig bekendt undgår vi ikke affaldsøer, uanset hvilken løsning vi vælger, sagde borgmester Jacob Trøst (K) i forbindelse med beslutningen i marts.

Sorteringsanlæg ovre forsinket

Et emne, der ofte dukker op i debatten, og som Trøst også nævnte dengang, er eftersorteringsanlæg.

Indenfor affaldssortering snakker man typisk om to former. Det ene er kildesortering, som der fra Folketingets side er lagt op til, at vi skal i gang med. Det indebærer, at borgeren selv sorterer affaldet, inden det bliver afhentet. Den anden model er eftersortering, hvor affaldet bliver afhentet i én samlet spand, og herefter sorteres det ud i plast, pap, metal og så videre på et centralt sorteringsanlæg.

Tidende har tidligere beskrevet, hvordan man på Fyn arbejder på central eftersortering af borgernes restaffald og droppe kildesortering af plast samt mad- og drikkekartoner. Men også i København og på Amager har Amager Ressourcecenter (ARC), med de fem ejerkommuner, København, Frederiksberg, Tårnby, Hvidovre og Dragør, siden 2018 arbejdet på at etablere et sorteringsanlæg til restaffald. Projektet blev midlertidigt standset, da Folketinget i 2020 besluttede, at sortering af affald skal ske ved den enkelte hustand, og at kommunerne ikke må eje og drive automatiserede sorteringsanlæg.

I efteråret blev der dog givet dispensation til, at man kunne fortsætte planerne, men i mellemtiden er projektet blevet væsentligt dyrere grundet stigende priser på materiale samt bygge- og anlægsarbejder. Det betød, at hvor det i første omgang var forventet at have en pris på 188 millioner kroner, så er det nu nødvendigt at øge lånerammen til i alt 300 millioner. Og det er medvirkende til, at Dragør Kommune nu har valgt at trække sig fra projektet.

"Et flertal på 9 ud af 15 kommunalbestyrelsesmedlemmer har valgt at sige nej til at indgå i et sådan anlæg. Det er der flere årsager til. For det første har man nationalt ved lovgivning vedtaget sortering hjemme hos borgeren og et anlæg kommer ikke til at ændre på dette. Derudover vil det medføre en øget omkostning for borgerne," skriver Dragør-borgmester Kenneth Gøtterup (K) i sit nyhedsbrev på facebook.

Han henviser til, at den øgede omkostning skal betales af borgerne over affaldstaksten, og at eftersortering ikke betyder, at man slipper for at sortere hjemme hos os selv. Hertil kommer, at Amager Ressourceenter står i en svær økonomisk situation, forklarer Kenneth Gøtterup i sit skriv.

"ARC's samlede driftsøkonomi i selskabet er meget kritisk, og vi må pt. importere affald for at sikre indtægter til ARC. Derudover skal alle kommunale affaldsanlæg liberaliseres i 2025, og der er ikke noget, der tyder på, at ARC stilles bedre på det liberaliserede marked, fordi vi investerer i et eftersorteringsanlæg for restaffald. Om man over årene skal investere i et sådan anlæg må tiden vise, men lige nu handler det om at have orden i eget hus og styr på økonomi og drift," afslutter Dragør-borgmesteren.

Svært på Bornholm

Udviklingen ovre bekræfter Jacob Trøst i, at det er svært at se, hvordan det økonomisk skal give mening med et lignende sorteringsanlæg på Bornholm.

I den forbindelse er det værd at nævne, at sorteringsanlægget hos Amager Ressourcecenter ville skulle tage sig af affaldet for et godt stykke over en halv million borgere.

– Det er en bekræftelse af, at det simpelthen ikke kan svare sig med de få mennesker, vi er på Bornholm. Jeg er bange for, at det vil give vores borgere en kæmpe udgift, hvis man vælger sådan en løsning. Der er kun en til at betale den udgift, og det er brugeren, der skal have hentet affaldet, siger borgmesteren og fortsætter:

– Det er også kun nogle fraktioner, der vil kunne sorteres på sådan et anlæg. Gevinsten ved at få et sorteringsanlæg er ikke stor nok i forhold til den øgede udgift, det vil medføre.

Det var oprindeligt intentionen, at restsorteringsanlægget ovre på den anden side af vandet skulle stå færdigt i 2025, men bestyrelsesformanden i ARC Marcus Vesterager tør, ifølge mediet Cleantechwatch, på nuværende tidspunkt ikke komme med et bud på, om – og i givet fald – hvor meget Dragørs beslutning forsinker projektet.

– Folketingets reformer på affaldsområdet har spændt mange snubletråde ud, som vi har skullet finde vejen forbi også før min tid som formand. Og det her ændrer jo også på forudsætningerne, så man kan godt kalde det et bump på vejen, men jeg tænker, at vi finder de løsninger, der skal til, for projektet er vigtigt for miljøet og genanvendelsen. Jeg har i hvert fald stadig et meget, meget stort ønske om, at vi skal have det her restsorteringsanlæg, siger Marcus Vesterager til Cleantechwatch.

Affaldsordningen på Bornholm skal som nævnt snart sendes i udbud og seneste melding fra kommunen er stadig, at det skulle ske inden sommerferien.