Holder vejret på museet: 'Det kan blive for dyrt'

Holder vejret på museet: 'Det kan blive for dyrt'
Der er øde ved det lukkede kunstmuseum i Rø, og sådan vil det formentlig vedblive i hvert fald de næste to sæsoner. Foto: Marie Emilie Hofman
NYHED | ABONNENT | 17. MAJ 2024 • 05:30
NYHED | ABONNENT
17. MAJ 2024 • 05:30

En byggeproces præget af uforudsete forhindringer, højere priser og travle entreprenører forsinker nu det nye museumsbyggeri i Rø. Og giver lange udsigter til, at det lukkede kunstmuseum kan genåbne. Museumsdirektøren krydser fingre for, at byggeriet i sidste ende ikke bliver for dyrt til at bygge.

Det nye museumsbyggeri i Rø bliver forsinket. Præcist hvor længe vides ikke, men for nu lyder meldingen, at man ikke kan overholde den aktuelle tidsplan med åbning til sæsonen i 2026.

Det kunne museumsdirektør Jacob Bjerring-Hansen ærgerligt konstatere til generalforsamlingen for Bornholms Museum onsdag. Her måtte han svare på spørgsmål fra de fremmødte. Spørgsmål, der primært gik på én ting; Hvornår vil det lukkede kunstmuseum åbne igen?

– Det korte svar er; jeg ved det ikke. Vi er ude i en ekstremt udfordret udbudsproces, og så kan I jo selv lægge to og to sammen, lød den klare melding fra museumsdirektøren til forsamlingen. Til Tidende uddyber han:

– Der skal ske et mirakel, hvis vi skal åbne til en ny sæson i 2026. Så skulle anlægsarbejdet være begyndt i forgårs ifølge tidsplanen. Men vi er stadig i gang med udbudsprocessen, og der er mange gode forklaringer på, hvorfor det forholder sig sådan, siger museumsdirektøren.

Klager forsinkede

De forklaringer hører med til fortællingen om en hård fødsel for det nye museumsbyggeri. I kernen af lokalplanen står en storstilet udvidelse af kunstmuseets bygning ved Helligdommen i Rø.

Her vil man forene Bornholms Museum under samme tag som kunstmuseet, ligesom man vil udvide med en helt ny tilbygning med et museum for lys. Et omfattende byggeri med en ditto lokalplan.

Arbejdet trækker dermed også tråde tilbage til 2017, hvor alt fra politikere til lokale aktører livligt har diskuteret formen på det nye museum. Og hvad der fremover skal udgøre hjørnestenen i Bornholms kulturtilbud. I 2023 forelå de endelige planer så. Men lokale kritiske røster forsøgte at bremse byggeriet med anken om, at det vil skade de naturskønne omgivelser. Det lykkedes som bekendt ikke, og i oktober sidste år kunne kunstmuseet så endelig lukke ned for at påbegynde anlægsarbejdet.

Giftrester og arkæologiske knaster

Siden har man taget hul på de indledende forarbejder med blandt andet udgravning af grunden og screening af den eksisterende bygning for miljøskadelige stoffer. Men også her var der knaster på vejen. For arkæologiske fund på grunden, hvor en ny, udvidet p-plads skal ligge, betød en omprojektering af dén plan.

Den nye p-plads skal rumme 50 ekstra pladser, samt busholdeplads, og er et ufravigeligt krav i planen. Man har derfor været nødsaget til at flytte planen 15 meter udenom det arkæologisk rige område.

– Det har betydet, at vi måtte udarbejde en helt ny plan, som vi stadig venter på byggetilladelse på, siger Jacob Bjerring-Hansen.

Samtidig fik man sig også en ubehagelig overraskelse i miljøundersøgelsen af byggeriet. Her fandt man nemlig det miljøfarlige giftstof PCB indlejret i fugerne på det eksisterende museumsbyggeri.

– Det overraskede os meget, for det er normalt ikke noget, man finder i et så nyt byggeri. Men det har vi selvfølgelig skullet rense væk, hvilket også lige har lagt tre måneder ekstra oveni, lyder det fra museumsdirektøren, der vurderer, at merarbejdet har betydet en yderligere forsinkelse på et halvt år.Det indledende arbejde med udgravning er allerede i gang ved den tilstødende grund til museet. Foto: Marie Emilie Hofman

 

En højere pris

Og det fører os frem til den virkelighed, som museumsdirektøren nu kigger ind. Aktuelt venter man på at modtage en ny, justeret beregning fra entreprenørerne for præcis, hvad byggeriet vil koste.

Dét arbejde ligger hos Bornholms Museumsfond, der med bygherre Steen Colberg i spidsen ejer og forvalter byggeriet, som ved sin opførelse skal lejes tilbage til museet. Det er dermed også et særskilt regnskab for byggeriet, der varetages i fondens regi.

Jacob Bjerring-Hansen fortæller, at det oprindelige byggebudget har lydt på 150 millioner. 100 millioner af dem har været for det byggeri, som entreprenører har budt ind på. Og museumsdirektøren frygter nu, at prisen når nye svimlende højder.

– Corona og inflation har skruet priserne i vejret. Så én ting er, at vi har været forsinket, men vi har også været forsinket på et tidspunkt, der vel nærmest har været det dyreste byggetidspunkt i Danmarks historie. Ligesom der også har været meget arbejde for entreprenørerne med storentrepriser her på øen. Og når de har travlt, så bliver prisen jo skruet ekstra op, kan museumsdirektøren konstatere. Han fortæller, at 10 entreprenører har været i spil, hvoraf nogle har været bornholmske. Hvor mange man på nuværende tidspunkt er nede på, vil han dog ikke sige.

Når den nyjusterede pris inden længe er klar, vil de næste par uger gå med forhandlinger med entreprenørerne. Ligesom at museumsdirektøren formentlig skal ud og søge flere fondsmidler til det kostbare projekt.

Han holder med andre ord også vejret for, at regnestykket kan gå op.

– Det næste arbejde ligger jo i at få enderne til at mødes og se, om vi har penge nok. For det ved vi jo reelt ikke på nuværende tidspunkt, siger Jacob Bjerring-Hansen.

Minus på bundlinjen

Som tidligere nævnt siger den eksisterende tidsplan, at det nye museumsbyggeri kan åbne for sæsonen 2026.

Den tidsplan blev udarbejdet i januar i år og er altså i det nuværende billede allerede forældet, som det lyder fra museumsdirektøren. Det er dermed også en sårbar tid for Bornholms Museum, der allerede er i knæ med det lukkede kunstmuseum.

Her kunne man på generalforsamlingen således også præsentere et underskud på godt 350.000 for kunstmuseet. Her har det kostelige arbejde med at sikre opbevaring og konservering af de mange kunstværker under byggeriet udgjort en tung post. Ligesom at de uforudsete udgifter med miljørensning har tæret på kunstmuseets budget.

Samtidig gælder, at man siden oktober har holdt lukket og dermed har mistet entreindtægter. Og det er altså også et vilkår, man nu vil have i flere år frem. Bornholms Museum råder udover de to hovedmuseer også over underafdelinger som Melstedgård, Erichsens Gård og Hjorths Fabrik.

Det er kun Bornholms Kunstmuseum, der holder lukket i perioden under ombygning, hvorfor de andre afdelinger altså stadig giver penge i kassen. Bornholms Museum som hele kunne da også præsentere et overskud på godt 75.000 kroner, men der er behov for at polstre økonomien i den kommende tid. Særligt hvis man skal håndtere flere uforudsete udgifter.

– Vi er i en sårbar tid, og vi har skåret helt ind til benet, hvad angår vores driftsudgifter på kunstmuseet under nedlukning. Men det er klart, at vi skal ikke stå i den her situation for længe, lyder det fra Jacob Bjerring-Hansen, museumsdirektør for Bornholms Museum.Museumsdirektør Jacob Bjerring-Hansen ser med frustration på en byggeproces, der fortsat er et stykke vej fra første spadestik. Arkivfoto: Jacob Jepsen

 

Det nye museusmbyggeri

– Bornholms Museum flyttes fra Rønne til kunstmuseet ved Helligdommen i Rø.

– De to museumsafdelinger forenes i et nyt setup i kunstmuseets eksisterende bygning, der skal danne ramme for den bornholmske kultur- og kunsthistorie.

– I den nye museumsbygning kommer et stort indgangsparti, der døbes 'Museum+'. Her vil være gratis adgang for besøgende med café, smagsprøver på udstillinger og plads til foredrag.

– I en ny tilbygning, tegnet af arkitekt James Carpenter, kommer det nye Museum for Lys. Her bliver fokus på samspil mellem mennesker, lys og kunst.

– Som et led i byggeriet vil parkeringspladsen blive udvidet med 50 nye parkeringspladser samt busholdeplads.

– Byggeriet er finansieret primært af fondsbevillinger og ejet af Bornholms Museumsfond med bygherre Steen Colberg i spidsen.

– Bornholms Museum er Danmarks største museumsforening og ejer Bornholms Museum i Rønne, Bornholms Kunstmuseum, Gården i Melsted, Hjorths Fabrik i Rønne og Erichsens Gård i Rønne.

Kilde: Bornholms MuseumVed indgangen bliver man mødt med denne melding. Foto: Marie Emilie Hofman