Kvinde dømt for at overtræde bopælspligten

NYHED | KLEMENSKER
11. MAJ 2022 • 18:25
Jesper Gynther
Journalist

En 53-årig kvinde er onsdag blevet dømt i Retten på Bornholm. 

Kvinden er ejer af en bolig i Klemensker, der er udlagt til helårsbeboelse, og hun var tiltalt for i tidsrummet fra den 12. februar 2021 til den 27. september 2021 at have undladt at opfylde bopælspligten for helårsboligen. Hun havde således ladet boligen stå tom i seks uger uden at foretage anmeldelsen af den ledige bolig til kommunalbestyrelsen.

Hun var ligeledes tiltalt for i flere tilfælde uden kommunalbestyrelsens tilladelse at have udlejet ejendommen som enkeltværelser i tidsrummet op til den 12. februar 2021.

Hun blev som straf idømt en bøde på 25.000 kroner.