Tilladelse til gyllebeholder

NOTITS | AAKIRKEBY | 5. AUG 2022 • 17:22
Holger Larsen
Journalist
NOTITS | AAKIRKEBY
5. AUG 2022 • 17:22

Bornholms Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse til etablering af en gyllebeholder på Kalbyvejen 18B i Aakirkeby, fremgår det af kommunens hjemmeside. Det er sket i henhold til Planloven.

Tilladelsen kan senest den 17. august påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald, oplyser kommunen.