Sahara-sag om placering af affaldsø kører videre

Sahara-sag om placering af affaldsø kører videre
Bofa oplyser, at man af økonomiske grunde vil placere affaldsøen ved den sydlige ende af vejen Sahara. Arkivfoto: Holger Larsen
NYHED | ABONNENT | 11. JUN 2024 • 19:00
Holger Larsen
Journalist
NYHED | ABONNENT
11. JUN 2024 • 19:00

Helårsbeboere fortsætter kampen for at få Bofa til at flytte affaldsø.

Der var glæde og forsoning sidst i april, da Bofa mødtes med helårsbeboere i Sahara for at tale sig frem til en løsning for en placering af en affaldsø i området.

Men nu er der igen lidt sammenbidte ansigter i Sahara, for affaldsselskabet har meldt tilbage, at man er tilbage ved den oprindeligt planlagte placering af affaldsøen. Nemlig ved den sydlige indkørsel til vejen Sahara, hvilket de fastboende har protesteret imod.

Det oplyser en af beboerne, Steen Andersen. Han står til at blive nærmeste nabo til affaldsøen, hvor beboere i de cirka 30 sommerhuse i Sahara og på Holmegårdsvej i Sorthat fremover skal aflevere deres affald, mens de fastboende fortsat vil få hentes affald ved husstanden.Så god var stemningen ved et forsoningsmøde sidst i april: Thorbjørn Platz og Steen Andersen (helårsbeboere i Sahara) trykker hånd med Mikael Boldt og Jens Hjul-Nielsen (Bofa). Arkivfoto: Holger Larsen

Frygter støj og støv

Det dårlige i den placering set fra helårsbeboernes side er, at affaldsøen bliver placeret i den ende af vejen, hvor de syv helårsbeboere bor, i stedet for i den anden ende, hvor sommerhusene ligger. Her har Bofa redegjort for, at det ikke har været muligt at placere en affaldsø.

Beboerne er samtidig ejere af grusvejen, som går forbi deres boliger. De ser nu for sig, at sommerhusbeboernes kørsel til og fra affaldsøen vil give øget slid på vejen, og de frygter støj, støv og hurtig kørsel i området.

Ved forsoningsmødet gik Bofa med til at revurdere helårsbeboernes alternative forslag om en placering af affaldsøen ved infotavlen på Nyker Strandvej. Dermed vil man undgå den kørsel, man frygter vil belaste grusvejen i Sahara, fremhævede beboerne.

Det kan lade sig gøre, men...

Bofa-direktør Jens Hjul-Nielsen meldte forleden tilbage til beboernes talsmand, Steen Andersen, at det godt kan lade sig gøre at placere affaldsøen (MiljØ’en) ved infotavlen:

"Vejmyndigheden stiller en række krav til indretning af plads og samspil med eksisterende vej, og det er muligt at imødekomme dem".

Men så kommer det, der igen får helårsbeboerne til at vende mundvigerne nedad:

"Desværre viser det sig også, at en sådan løsning vil blive næsten dobbelt så dyr som den oprindelige, hvilket udelukker den. Bofa har en forpligtigelse overfor de bornholmske takstbetalere til ikke at pådrage sig flere udgifter end nødvendigt. Vi vil derfor vende tilbage til den oprindelige placering".

Jens Hjul-Nielsen gentager i mailen, at Bofa vil være behjælpelig med et beplantningsbælte eller lignende og eventuelt hjælp til vejvedligeholdelse.

Gør indsigelse

Steen Andersen oplyser, at helårsbeboerne via deres advokat har gjort indsigelse mod afgørelsen.

Beboerne beder i et brev om aktindsigt i budget over løsningerne, fordi man undrer sig over meldingen om, at løsningen på Nyker Strandvej vil blive næsten dobbelt så dyr som i Sahara. Man bemærker, at udgifter til afskærmning i Sahara og skærver til vejen også bør være med i et budget, og at man jo ikke kender beboernes ønsker til afskærmning af pladsen.

"For os virker det fortsat som om, at den hurtigste og billigste løsning vælges, der er overhovedet ikke taget hensyn til fastboende i Sahara", skriver beboerne til Bofa.

Affaldsøen i Sahara er en af cirka 80, primært i sommerhusområder, som etableres som en følge af den nye affaldsordning med ikrafttræden den 1. oktober.