Sælerne foretrækker torsk – og det redder dem

NOTITS | 21. NOV 2022 • 07:44
Henrik Nielsen
Journalist
NOTITS
21. NOV 2022 • 07:44

DTU Aqua har undersøgt sælernes ædevaner for at se, om reguleringen af bestanden kan genoptages. Det kan den ikke, lyder konklusionen.

 

Et nyt forskningsprojekt fra DTU Aqua viser, at sælerne i Østersøen ikke er særligt interesserede i at æde fladfisk. De foretrækker torsk, og derfor kan de lokale fiskere ikke få lov til at regulere sælbestanden.

Det fortæller DR Bornholm.

Reguleringen stoppede ved årsskiftet på grund af de meget lave torskekvoter. Ordningen var afhængig af, at man kunne fravige den beskyttelse, som gråsælen har i kraft af habitatdirektivet. Det var dog kun muligt, så længe sælens skader på fiskeriet havde væsentlig erhvervsøkonomisk betydning. Det havde de ikke, når torskefiskeriet de facto stoppede, vurderede Miljøstyrelsen.

Tilbage i februar gik DTU Aqua i gang med at undersøge sælernes ædevaner, især for at finde ud af, om de æder fladfisk i et sådant omfang, at reguleringen af sælbestanden kan genoptages. Det gør de ikke, lyder konklusionen.

I DTU’s garn nær den bornholmske kyst blev kun fire procent af fladfiskene ædt. For torskene gjaldt det 46 procent, fortæller seniorforsker Finn Larsen hos DTU til DR Bornholm.

Formand Thomas Thomsen i Bornholms & Christiansøs Fiskeriforening ærgrer sig over resultatet og siger til regionalradioen, at det ikke er retvisende.