Rønne Havn fylder havnebassin og opsiger lejere

Rønne Havn fylder havnebassin og opsiger lejere
Øget interesse for at benytte Rønne Havn til udskibning af vindmøller betyder, at havnen kan fremrykke en planlagt udvidelse af havnearealet i den sydlige ende af havnen. Pressefoto: Rønne Havn
NYHED | RØNNE | 29. JUN 2022 • 10:19
Henrik Nielsen
Journalist
NYHED | RØNNE
29. JUN 2022 • 10:19

En øget interesse for at bruge Rønne Havn til udskibning af vindmøller gør det muligt at sætte gang i en planlagt udvidelse tidligere end planlagt.


I det seneste år har Rønne Havn oplevet en øget interesse for at benytte havnens areal til udskibning af vindmøller. Med afsæt i den øgede efterspørgsel fremrykker Rønne Havn A/S den planlagte fremtidssikring af havnen, som er beskrevet i Masterplanen 2050. Fremtidssikringen vil efter planen kunne give 10 hektar ekstra havneareal til offshore-projekter.

– I de næste mange årtier skal der opsættes enorme mængder havvind i hele verden og også her i Østersøen. Som havn står vi derfor midt i en spændende tid og med en unik mulighed for at udnytte Bornholms unikke position til at tiltrække mere forretning og vækst til øen. Vi har allerede gjort os klar til at kunne tage offshore-projekter på havnen, men vi har ikke plads til at kunne imødekomme den øgede interesse, som der vil blive behov for. Derfor begynder vi nu en fremtidssikring af havnen, så vi inden for få år vil kunne håndtere flere og større vindmølleprojekter, siger administrerende direktør Lars Nordahl Lemvigh i Rønne Havn A/S i en pressemeddelelse.


De kommende havnearealer er markeret med lysegråt. I alt drejer det sig om cirka 10 hektar. Illustration: Niras

Lejere bliver flyttet og opsagt

Fremtidssikringen af havnen vil tidligst begynde i 2023, men Rønne Havn tager hul på myndighedsbehandlingen og igangsætter samtidig en udbudsrunde. Det er havnens plan, at den nye fremtidssikring af havnen vil give øget areal til vindmølleprojekter i den sydlige del af havnen og i højere grad vil samle passagertrafikken i den nordlige del.

Fremtidssikringen af Rønne Havn betyder, at nogle aktiviteter og lejere bliver flyttet til et andet sted på havnen, ligesom nogle aktiviteter vil blive opsagt. Rønne Havn har orienteret alle berørte kunder og vil i den kommende tid indgå i en tættere dialog med både naboer, kunder og lejere. Den færdige ombygning af havnen forventes at stå klar i 2025.

Der vil blive holdt et borgermøde den 1. september, hvor alle interesserede er inviteret til at høre mere om fremtidssikringen af Rønne Havn.