Millionstøtte til projekt: Rønne Havn i spidsen for undersøgelse af grønne brændstoffer

Millionstøtte til projekt: Rønne Havn i spidsen for undersøgelse af grønne brændstoffer
Muligheden for at bruge vedvarende energi fra energiøen til lokal produktion af grønne brændstoffer skal undersøges. Rønne Havn A/S leder undersøgelsen. Pressefoto: Rønne Havn
NYHED | 24. JUN 2022 • 09:34
Henrik Nielsen
Journalist
NYHED
24. JUN 2022 • 09:34

En undersøgelse af power-to-x-produktion af grønne brændstoffer på Bornholm modtager støtte fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Undersøgelsen forventes gennemført i løbet af et år.


Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har valgt at støtte en undersøgelse af produktion af grønne brændstoffer på Bornholm. Undersøgelsen bliver ledet af Rønne Havn A/S og skal afdække muligheden for at bruge vedvarende energi fra den kommende energiø til at lave lokal power-to-x-produktion af grønne brændstoffer på Bornholm.

Erhvervsfremmebestyrelsen har givet tilsagn om støtte på 6.429.333,40 kroner. 

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Rønne Havn.

Tanken er at undersøge en række aspekter af power-to-x-produktion, blandt andet fremstilling, økonomi og muligheder for tilkobling af elsystem og fjernvarmeanlæg på Bornholm og på tværs af Østersøen. Produktion af power-to-x-brændstoffer er en ny type industri, som ikke tidligere har været på Bornholm. Derfor vil en del af projektet også undersøge, hvor på øen et anlæg og lager ville kunne placeres.

Power-to-x handler om at omdanne elektricitet (power) til noget andet (x), det kan for eksempel brint, der enten kan anvendes direkte eller kan kombineres med andre elementer og raffineres til brændstoffer eller kemikalier.

Rønne Havn samarbejder med en række lokale og nationale partnere som Ørsted, Skovgaard Energy, Topsoe, Danfoss Drives, Rambøll, DTU Management, DTU Wind and Energy Systems, Bornholms Energi & Forsyning, Bornholms Regionskommune og Gate 21, fremgår det.

I løbet af et år

For et år siden igangsatte Rønne Havn konsortiet Bornholm Bunker Hub sammen med otte internationale partnere. Konsortiet arbejder for at gøre Bornholm til en tankstation af grønne brændstoffer til skibe, der sejler i Østersøen.

Ifølge havnen er power-to-X-undersøgelsen en naturlig forlængelse af arbejdet med Bornholm Bunker Hub, og den vil derfor også undersøge, hvor store mængder af grønt brændstof, der vil kunne afsættes på Bornholm, samt om nogle af brændstofferne kan afsættes til tung landtransport og industrien på øen.

Undersøgelsen forventes gennemført i løbet af et år og vil munde ud i en business case, der blandt andet skal beskrive omkostninger, potentielt udbytte og eventuelle risici.

Af pressemeddelelsen fremgår det, at undersøgelsen er en opfølgning på Vækstteam Bornholms anbefalinger fra foråret 2021, som blandt andet gik på, at Bornholm skal være Østersøens grønne transporthub, og projektet gennemføres som en del af erhvervsfyrtårnet, der skal gøre Bornholm til Østersøens centrum for grøn energi.

På landsplan støtter Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 14 projekter om udviklingen af fremtidens grønne, innovative teknologier med 225 millioner kroner. Projekterne bidrager alle til udviklingen af power-to-x- og brintområdet i Danmark. Erhvervsfremmebestyrelsen råder over midler fra EU's strukturfonde og midler til decentral erhvervsfremme, herunder turisme.


Om projektet

Projekts formål er at foretage en gennemførlighedsundersøgelse i fremtidig storskala power-to-x (PtX)-produktion af grønne e-fuels på Bornholm i tilknytning til den fremtidige energiø. Projektet er opdelt i seks arbejdspakker, der hver afdækker et element i undersøgelsen:

1) undersøgelse af input til PtX-produktion

2) identificering af dimensioneringen og konfigurationen af et PtX-anlæg

3) fokus på markedet for produkterne og deres indtægtsgrundlag

4) undersøgelse af integrationen til eksisterende energisystemer og tilhørende indtægtsstrømme

5) fokus på den potentielle placering af et PtX-anlæg og muligheden for eksport af produkter herfra

6) alle disse oplysninger bliver samlet i en business case

PtX-produktion er stadig behæftet med mange usikkerheder. Gennem dette projekt vil partnerne mindske risici for etablering af PtX-produktion på Bornholm ved at skabe en business case for PtX-produktion, der inkluderer dimensionering, indtægtsstrømme, omkostninger til bygning og drift samt en potentiel placering.

Kilde: Danmarks ErhvervsfremmebestyrelseHVOR DRØMMER VI OS HEN - ENERGIØEN

Hvad skal fremtiden være, når det gælder Bornholm som energiø. En rækker engagerede og vidende eksperter og læsere har bidraget med deres bud i dette tema. Send dine tanker til debat@tidende.dk.
Temaet afsluttes med en debatsalon i Elværket i Rønne tirsdag den 23. maj klokken 16.30.