Kort arbejdsuge på Bornholm

NOTITS | 23. MAJ 2024 • 13:30
Henrik Nielsen
Journalist
NOTITS
23. MAJ 2024 • 13:30

Relativt mange deltidsansatte betyder, at lønmodtagerne på Bornholm i gennemsnit har den korteste arbejdsuge i Danmark. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

En ny arbejdskraftundersøgelse kigger på den gennemsnitlige normale ugentlige arbejdstid i årets første kvartal. Lønmodtagerne i Vest- og Sydsjælland samt i Sydjylland ligger i top med cirka 34 timer. Til sammenligning arbejdede bornholmere i gennemsnit lidt under 29 timer ugentligt. Det skal ses i lyset af relativt mange deltidsansatte, fortæller Danmarks Statistik.

At antallet af deltidsansatte spiller ind, bliver tydeligt, når man sammenligner fuldtids- og deltidsansattes arbejdstider på tværs af landsdelene. For eksempel ligger den gennemsnitlige normale arbejdstid for fuldtidsansatte mellem 36 og 39 timer om ugen i alle landsdele.