Havnekontor indstillet til pris efter renovering

Havnekontor indstillet til pris efter renovering
I 2021 blev havnekontoret renoveret fra top til tå. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen
NYHED | 29. MAR 2023 • 15:30
NYHED
29. MAR 2023 • 15:30

Renoveringen af havnekontoret bliver kaldt eksemplarisk, og bygningen er nu indstillet til årets Renoverpris.

Svaneke Havnekontor er indstillet til Renoverprisen 2023.

Det fremgår af en pressemeddelelse.

Renoverprisen uddeles af Realdania og Grundejernes Investeringsfond og hylder den gode renovering og tildeles et projekt, der blandt andet har haft fokus på mindst mulig påvirkning af klima og ressourcer og det bedst mulige resultat for brugere og omgivelser. Ved at fremhæve de mange gode renoveringsprojekter, der findes rundt omkring i landet, er håbet at inspirere til nye og flere renoveringsprojekter, der kommer hele samfundet til gode.

– Årets projekter viser virkelig bredden i renoveringsdisciplinen, og Svaneke Havnekontor er endnu et eksempel på, hvordan vi kan bevare frem for at rive ned, og hvordan renovering kan skabe nyt liv i byggeprojekter af alle størrelser, lyder det i pressemeddelelsen.

Eksemplarisk renovering

I alt er 178 bygninger nomineret til prisen i kategorierne bolig, erhverv, institution, kultur og øvrige, hvor Svaneke Havnekontor er nomineret i kategorien erhverv.

De indstillede projekter bedømmes overordnet set ud fra følgende spørgsmål: Renoveringsprojekter påvirker klima, ressourcer og mennesker. Hvordan har man sikret, at projektets påvirkning bliver mindst mulig, og at resultatet for brugerne og omgivelserne bliver bedst muligt?

Herudover bliver de målt på fem kriterier: Bæredygtighed, brugskvalitet?og bidrag til omgivelserne, udførelseskvalitet?og værdiforøgelse, eksempelværdi og samarbejde.

Om Svaneke Havnekontor, der er opført i år 1900, og som blev gennemrenoveret i 2021, står der blandt andet følgende:

"Renoveringen er eksemplarisk ved det, at materialer og overflader til klimaskærmen er nøje udvalgt i forhold til bygningens placering og stil. Med en placering ved havet er huset ekstra udsat for vejr, hvilket kræver særligt robust eløsninger på konstruktioner og overflader. Følgende tiltag kan udpeges som eksemplariske: Fast undertag, robuste og håndværksmæssigt veludførte gavle og facader samt vinduer og inddækninger"

"Projektet har i stor udstrækning i alle led af byggeprocessen haft involverede parter i spil, lige fra planlægningsfasen, hvor Kommunens bevaringsafdeling har været involveret i løsninger og materialevalg, samt er byens borgerforening blevet hørt og været med på sidelinjen omkring ønsker, funktionen med videre. Byforeningen Svanekes Venner har ligeledes været med i processen. Rådgiver og bygherre har kørt et parsamarbejder således der er skabt de mest optimale konstruktioner hvor materialer og funktion har været i højsædet."

Foruden selve titlen er der også en pengepræmie på 100.000 kroner på højkant. Renoverprisen uddeles ved en prisfest i september, og i april offentliggøres nomineringsudvalgets favoritliste.