Der er stadig penge i rejer: 66 millioner kroner i overskud

NYHED | NEXØ | 30. JUN 2022 • 08:21
Henrik Nielsen
Journalist
NYHED | NEXØ
30. JUN 2022 • 08:21

Resultatet er 11 millioner kroner bedre end i 2020, selvom covid-19 stadig driller.


Rejekoncernen Ocean Prawns kom ud af 2021 med et overskud på 66 millioner kroner efter skat for hele koncernen. Det er 11 millioner kroner mere end i 2020. Koncernen har samtidig øget sin egenkapital til 740 millioner kroner.

– Årets resultat kommer ikke som en overraskelse, men ligger på niveau med vores forventninger til året. Jeg glæder mig især over, at efterspørgslen på rejer og hellefisk igen er stigende, hvilket påvirker priserne positivt, fortæller fiskeskipper og medejer Kristian Barslund Jensen i en pressemeddelelse.

Dermed ikke sagt at følgerne af covid-19 er overstået. Pandemien giver stadig logistiske udfordringer i form af ekstra travlhed i havnene, knaphed på containere, og at Kina har indført skærpede importrestriktioner på specielt fisk- og skaldyr. Kina er Ocean Prawns største marked.

– Vi har oplevet frustration, men også mere sparring mellem flere af virksomhederne, og jeg er meget stolt af den indsats, alle har leveret både blandt vores egne medarbejdere ombord og på land og hos vores samarbejdspartnere, lyder det fra Kristian Barslund Jensen.

Forventningerne til 2022 er svære at spå om grundet usikkerhed i verdensmarkedet og krigen i Ukraine. Koncernens ledelse forventer dog fortsat et positivt resultat.

I Danmark ejes fiskeskibe personligt, og Kristian Barslund Jensens resultat af de dansk indregistrerede fiskeskibe indgår derfor ikke i Ocean Prawns koncernregnskab. Det gælder Ocean Tiger, Ocean Laura og Ocean Freja.