Den går ikke længere: Nu bliver fjernvarmen også dyrere

Den går ikke længere: Nu bliver fjernvarmen også dyrere
Markedsprisen på træflis er gået i vejret på det seneste, og derfor kan bornholmske fjernvarmekunder forvente højere beløb på varmeregningen næste år. Arkivfoto: Berit Hvassum
NYHED | ABONNENT | 18. AUG 2022 • 15:30
Jakob Nørmark
Journalist
NYHED | ABONNENT
18. AUG 2022 • 15:30

Bornholms Energi og Forsyning forventer, at forbrugerne inden længe kommer til at betale 15-25 procent mere for fjernvarme, fordi træflis er blevet omkring 50 procent dyrere end for et år siden. RVV vil i næste uge beslutte, om taksterne allerede skal hæves i efteråret.

 

I modsætning til beboere andre steder i landet, hvor fjernvarmen produceres med gas eller andre fossile brændsler, er bornholmerne hidtil gået fri for højere varmepriser.

Prisen på træflis har i første fase af den igangværende energikrise været stabil, men det har ændret sig på det seneste, og derfor skal bornholmske fjernvarmekunder forvente stigende priser denne vinter.

– Vores bedste vurdering er, at vi vil komme til at opleve stigninger på mellem 15 og 25 procent, siger kommunikationschef Klaus Vesløv og understreger, at vurderingen er behæftet med en vis usikkerhed.

– Vi er stadig i gang med at lukke aftalerne på biomasse, men markedet er steget, tilføjer han.

Beof plejer at lave faste prisaftaler med leverandørerne en gang om året, og energiselskabet forventer at kende næste varmesæsons biomassepriser med sikkerhed om seks-otte uger.

Træflisen bruges blandt andet til at opvarme vandet i Rønnes fjernvarmenet, som drives og ejes af Rønne Vand og Varme (RVV). Her modtog direktør Erik Steen Andersen onsdag aften en orientering fra Beof om de fremtidige priser. Meldingen var, at der fortsat er usikkerhed om brændselspriserne, men vurderingen er, at selvebrændselsprisen kan stige omkring 50 procent i forhold til niveauet det seneste år.

Efterregning på vej

Dette kommer ikke bag på RVV, der på det seneste har modtaget faktureringer fra Beof med langt højere brændselspriser end tidligere.

I juli kostede brændslen 81 kroner per gigajoule, men i RVV's budgetter regnes der i 2022 med en takst på 57 kroner.

– Så der kommer en efterregning, men vi har ikke taget stilling til, hvordan vi opkræver den, fortæller Erik Steen Andersen.

Han oplyser, at RVV i næste uge vil beslutte, om fjernvarmepriserne allerede skal justeres i år, eller om man vil vente til efter årsskiftet. Den dyrere træflis vil alene i år resultere i et underskud på fem-seks millioner kroner, vurderer RVV's direktør. Det svarer til en ekstraregning for en gennemsnitlig varmekunde på 800-1.000 kroner.

Beslutter bestyrelsen at vente, skal underdækningen fra i år opkræves i 2023 og lægges oven i en større generel prisstigning, som man må regne med på grund af de stigende brændselspriser.

Prisprognoserne for 2023 er uklare, så hvad udviklingen kommer til at betyde for varmekunderne efter nytår, kan RVV ikke vurdere endnu. Men med Beofs seneste vurdering tyder alt på større prisstigninger.

– Jeg ved jo ikke, om 81 kroner per gigajoule er toppen, og om prisen på brændsel falder derfra. Olien falder jo lidt i øjeblikket, siger Erik Steen Andersen.

Hos Beof kan Klaus Vesløv ikke sige med sikkerhed, hvornår priserne stiger for selskabets egne varmekunder.

– Det kan jeg ikke været helt præcis på. Det kommer til at slå igennem i varmesæsonen.

Alle fjernvarmekunder andre steder end Rønne og Pedersker får leveret varme af Beof-datterselskabet Bornholms Varme, hvis takster er ens, uanset om det varme vand i rørene stammer fra biogas eller lokale værker, der fyrer med halm eller træflis.

 

 

Bornholmsk fjernvarme er dyrere end gennemsnittet

Varmepriser per 1. januar 2022 for et hus på 130 kvadratmeter med et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh. I parentes står den procentvise udvikling i forhold til januar 2021.

Pedersker Fjernvarme: 21.590 kroner (+4,6 procent)

Bornholms Varme: 19.083 kroner (0 procent)

Rønne Varme: 14.890 kroner (- 22,84 procent)

Landsgennemsnit: 13.041 kroner (+1,5 procent)

Det store prisfald hos RVV's varmeselskab skyldes, at en toårig periode (2020 og 2021) med forhøjede takster på grund af varmestriden i Rønne er afsluttet.

Kilde: Forsyningstilsynet

HVOR DRØMMER VI OS HEN? OM KULTUREN

Hvad skal fremtiden være, når det gælder Bornholm og kulturen. En rækker engagerede og vidende eksperter og læsere bidrager med deres bud. Send gerne dine tanker til debat@tidende.dk.

DEBAT | ABONNENT

Ø-kultur?