Tidendes leder som journalistisk lavpunkt?

SYNSPUNKT | ABONNENT | 14. SEP 2023 • 19:00
Af:
Bjarne Biggas
Lille Plads 3
Svaneke
SYNSPUNKT | ABONNENT
14. SEP 2023 • 19:00

Fra Tidendes leder kan man nærmest få indtryk af, at faglig organisering i dagens Danmark er udtryk for et fortidslevn.

Tommy Kaas havde i sin leder den 12. september overskriften "Stop konflikten", som refererede til en mangeårig konflikt mellem Hotel Siemsens Gaard i Svaneke og fagbevægelsen om manglende faglig organisering af de ansatte.

Lederen lægger ud med at rose hotellets aktuelle indsats for at skabe helårsarbejdspladser på Bornholm – og al respekt for det. Det påpeges så samtidigt, at den aktuelle omtale har afstedkommet kritiske røster og indlæg om den fortsat manglende faglige organisering af personalet.

Tidendes leder latterliggør fagforeningens indsats, som omtales, som ”noget, der minder om chikanerende adfærd”.

En ting er, at Tidende så ensidigt tager parti for arbejdsgiversiden i konflikten. Hvad måske værre er, at det også er udtryk for manglende historisk indsigt.

Som jeg erindrer starten af konflikten mellem Siemsens Gaard i Svaneke og fagbevægelsen for nogle år tilbage, gav den nye ejer August Lund dengang udtryk for, at han ikke ville se fagbevægelsen inden for sine døre. Selv om betydningen af faglig organisering ikke fylder meget i hverdagsbilledet, så vil jeg gerne erindre om, at vi i høj grad kan takke faglig organisering gennem tiden for de lønmodtagerrettigheder, som de fleste af os som ansatte har nydt godt af – og fortsat nyder godt af (f.eks. ret til efteruddannelse).

Fra Tidendes leder kan man nærmest få indtryk af, at faglig organisering i dagens Danmark er udtryk for et fortidslevn. Intet kan være mere forkert. Også i dag sker der forringelser af lønmodtagervilkår, som kræver en aktiv fagbevægelse som modsvar.

Tommy Kaas afslutter sin leder med at pege på, at alt på Siemsens Gaard ånder fred og idyl, så fagbevægelsen har, underforstået, jo så ikke noget at komme efter.

Men behovet for faglig organisering afhænger jo ikke af, om der på den enkelte arbejdsplads, på et givet tidspunkt, er tilsyneladende tilfredsstillende vilkår. Faglig organisering skaber tryghed for ansatte, også når situationen ændrer sig.