Skærmtid kan sagtens være både sjovt og lærende

Skærmtid kan sagtens være både sjovt og lærende
Hjemme i familierne gør de fleste forældre det så godt de kan, når det kommer til børns mediebrug, skriver kommunens digitale dannelseskonsulent. Arkivfoto
KOMMENTAR | ABONNENT | 17. NOV 2023 • 19:00
Af:
Dennis Lindholm Nielsen
digital dannelseskonsulent BRK
KOMMENTAR | ABONNENT
17. NOV 2023 • 19:00

Skærm- og mediebrug handler om hvad, hvem, hvornår og hvorfor.

Siden tidligt forår 2023 har debatten om børns brug af skærme fyldt over alt.

Børne- og undervisningsministeren Mattias Tesfaye lagde ud med, at der ifølge ministeren selv, i dag er tale om et omfattende brug af skærme i daginstitutioner. Med katten ude af sækken, så stod politikerne vanen tro i kø for at udvise handlekraft. Indgreb i forhold til brug af skærme på dagtilbudsområdet var den politiske udmelding. Mødt af undren og kritik fra både fagprofessionelle og forskere på området. Men tilsyneladende uden effekt. For i slutningen af oktober var en principaftale født. Aftalen skal danne grundlag for lovgivning om brug af skærme i dagtilbud, gældende fra 2024. Med bred politisk opbakning.

Hjemme i familierne gør de fleste forældre det så godt de kan, når det kommer til børns mediebrug. Og det er heldigvis ofte godt nok. Vi skal ikke udelukkende fokusere på skærmtid, men også forholde os til de udviklingsmuligheder, skærmene giver børn og voksne. Helst i samspil. Vi skal hjælpe børnene med at skabe balance i en digital hverdag. Vi kan som forældre med fordel gøre medieforbruget til et fælles anliggende.

Tilbage til aftalen, hvori der står, at dagtilbud ikke skal medvirke til yderligere skærmtid. Dagtilbud skal ifølge en hensigtserklæring fremme leg, fællesskaber og nærværende pædagogisk personale. Spørgsmålet er, om der overhovedet findes forældre, som ikke vil bakke op om mindre skærm, flere pædagoger, gode lege og skønne fællesskaber? Men selv åbne døre må sparkes ind, når det kommer til skærmdebat.

Igen ”vinder” forbudsvejen. Slå ørerne ud og lyt til de dygtige pædagoger og pædagogiske konsulenter, som i årevis har udviklet og dokumenteret indsatser. Indsatser, hvor børn har udforsket digitale teknologier, så som robotter og digitale kameraer, understøttet i undersøgende og legende læringsmiljøer. Børnene lærte sammen med andre børn og voksne at mestre og anvende digitale teknologier kreativt. Det er tidlig digital dannelse - i et af verdens mest digitaliserede lande. Win-win!

Vi skal styrke børn og unges trivsel. Det gør vi ved at give dem redskaber til at leve godt med digitale teknologier. Skærmtid kan sagtens være både sjovt og lærende. Et dagtilbud bliver ikke ringere af, at børn stifter bekendtskab med digital teknologi, styret af voksne med viden og pædagogisk tæft. Stifter bekendtskab er ikke det samme, som ukritisk skærmbrug.

Det, der har betydning, er ifølge Mathias Nimgaard Larsen, fagkonsulent, Center for Digital Pædagogik, hvad barnet laver på medierne, med hvem, hvornår og hvorfor. Det er det vi skal kigge på. Sundhedsstyrelsen appellerer til forsigtighed med hensyn til de yngstes brug af passiv skærm.

Hvis et ensidigt kritisk blik på skærme i et børneliv får lov at styre, så udelukker vi sund fornuft. Forbud fører ikke til digital dannelse.