Sammen om et klistermærke

Sammen om et klistermærke
LEDER | 18. MAR 2023 • 05:30
LEDER
18. MAR 2023 • 05:30

Den buttede røde ø i en grøn cirkel har sat godt gang i debatten – især blandt dem der ikke vil finde sig i mishandling af deres ø.

For to uger siden uddelte Tidende over 4.500 klistermærker på Bornholm. Klistermærket er en grøn cirkel med en stiliseret version af Bornholm i rødt. Farverne er bornholmske, og målet er at dele et symbol på vores allesammens Bornholm.

Bornholm er den pragtfulde ramme omkring vores liv. Vi er stolte af Bornholm og har valgt den til ved at blive boende eller flytte hertil.

Bornholm har altid både haft udfordringer og muligheder på grund af sin placering. Bornholmerne har været vant til at løse udfordringerne selv ved både at sikre og udvikle øen.

Men i dag er Bornholm på støtten. Vi får næsten halvdelen af vores fælles udgifter dækket af staten. Men vi er i den grad et samfund, der er på vej op med byggeri, erhverv, energi, fødevarer og natur. Vi kan og skal blive stærkere som samfund i fremtiden. Det skal vi gøre ved at fortælle de positive historier om vores Bornholm både i medierne og til hinanden. Vi skal tro på og debattere Bornholm. Vi skal engagere os i foreninger, partier og erhvervseventyr. Jo mere vi gør, og jo mere vi tror på, at vi kan, jo bedre går det os. Arbejdspladser og boliger skal pible frem, vores produkter skal sælge, og gæster skal komme til øen for at lære og opleve. Det skal vi drømme om og sammen udvikle ved at tro på hinanden. Tro på sammenholdet om Bornholm og have tiltro til hinanden. Det er målet med det lille klistermærke i de 4.500 aviskasser.

Både DR Bornholm og TV2 Bornholm tog konstruktivt ideen op og satte den til debat. Bjarne Kure har erklæret, at ikonet skal på hans guitar, teaterdirektøren har sat det på mobilen, og flere biler har efter en vinterbilvask klistret det bag på. De signalerer alle bornholmsk optimisme.

Men der har også været heftig kritik på Facebook og i debatspalterne, hvor en række bornholmere har klaget over dårlig grafisk udførelse, forkerte farver og forkert form på Bornholm.

Vi er glade for opmærksomheden, der kaster lys på kampen for sammenholdet. Men det undrer alligevel, at et neutralt og positivt optimistisk projekt som sammenhold på Bornholm mødes af brok om forkerte kystlinjer, rød ø, manglende fødsel på øen og æstetisk kritik. Det interessante her er ikke, om farven er rigtig. Det interessante er, om vi skaber noget positivt sammen på Bornholm, eller om vi hellere skal strides og holde status quo.

På Tidende giver vi ikke op. Vi drømmer om og tror på en lys fremtid for Bornholm. Derfor sætter vi ikonet bag på bilen, og derfor uddeler vi klistermærker i ekspeditionen til alle, der vil være med til at skabe optimisme på Bornholm. I er velkomne.